panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow WARSZTATY WE WROCAWIU
WARSZTATY WE WROCAWIU Drukuj E-mail
05 czerwca 2012 r. uczniowie klasy 3 Technikum Ochrony rodowiska wraz z opiekunem Pani Agnieszk askarzewsk uczestniczyli w jednodniowym projekcie na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocawiu.
Projekt by wspófinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.
Przewidziano 6 godzin zaj w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy odby si pod hasem: „Alternatywne róda energii”. Prowadzony by przez prof. Leszka Romaskiego.
Bardzo ciekawy wykad zwieczony zosta zwiedzaniem uniwersyteckiego laboratorium oraz warsztatów. Tam moglimy obejrze prototypy urzdze do wytwarzania energii (sporzdzone w wikszoci przez studentów), a take zapozna si z ich dziaaniem.

Zwrócilimy równie uwag na ekonomiczno-ekologiczny aspekt funkcjonowania  warsztatów uniwersyteckich, w których energi do owietlenia oraz ogrzewania sal i wody czerpie si wanie z alternatywnych róde.
 Drugi blok zaj prowadzony by w pracowni komputerowej, gdzie uczniowie mogli zapozna si z programem Solid  Edge oraz mieli moliwo praktycznego projektowania z uyciem w/w programu.
Po zajciach udalimy si na zasuony obiad do Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Pawowicach  .
  Z niecierpliwoci czekamy na kolejne warsztaty.