panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow ENTER YOUR FUTURE
ENTER YOUR FUTURE Drukuj E-mail
 W tym tygodniu gocimy w naszej szkole wolontariuszy nalecych do studenckiej organizacji AIESEC, dziaajcej w 107 krajach na wiecie.
ENTER YOUR FUTURE to narodowy projekt edukacyjny organizowany od 2008 roku i skierowany do szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie caej Polski.
W ramach projektu praktykanci z trzech krajów: Chin, Sowacji i Ukrainy prowadz dla naszych uczniów warsztaty z zakresu rónorodnych tematów zwizanych z kultur, histori i  geografi. Warsztaty te, prowadzone w jzyku angielskim, zapewniaj atrakcyjne rozszerzenie cyklu edukacyjnego, o czym wiadczy patronat honorowy jakim Ministerstwo Edukacji Narodowej objo projekt.

ENTER YOUR FUTURE  ENTER YOUR FUTURE  ENTER YOUR FUTURE   

Gównym celem zaj jest umoliwienie rozwoju modziey na rónych paszczyznach. Warsztaty „Enter your future” zapewniaj zwikszenie efektywnoci nauki poprzez kontakt z jzykiem obcym, wymagajcym przeamywania barier jzykowych. Podczas szkole modzie uczy si równie tolerancji wobec innych kultur i religii wiata.
Warsztaty te ciesz si ogromnym zainteresowaniem naszej modziey, która po raz pierwszy ma tak bliski kontakt z obcokrajowcami. Nasi uczniowie wspaniale integruj si z wolontariuszami, zadaj ciekawe pytania dotyczce kultury krajów, z których pochodz trenerzy, próbuj komunikowa si w jzyku obcym i chtnie angauj si w róne dziaania zwizane z ich pobytem.
 W podzikowaniu za wspaniae zaangaowanie i prac wolontariuszy postanowilimy pokaza im najpikniejsze miejsca naszego regionu, czyli Góry Stoowe oraz miejscowoci uzdrowiskowe. Ponadto wolontariuszki miay okazj obejrze noworudzkie Muzeum Górnictwa, które okazao si niebywa atrakcj i ciekawym dowiadczeniem.