panorama szkoły
NST Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Targi pracy i zawodw
Targi pracy i zawodw Drukuj E-mail
     Po raz kolejny moglimy si przekona, e w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie nie tylko ksztaci si w najbardziej poszukiwanych obecnie zawodach na rynku pracy, ale szkoa wspiera take uczc si w niej modzie w znalezieniu pracy i kontynuowaniu nauki na uczelniach wyszych.  wietn okazj do spotkania z pracodawcami lub te wybrania wymarzonego kierunku studiów byy zorganizowane w siedzibie Regionalnego Centrum Promocji Gospodarczej  (DARR) w Wabrzychu „Targi pracy i zawodów”.

Targi pracy i zawodw  Targi pracy i zawodw  Targi pracy i zawodw

Oczywicie i tym razem nie zabrako naszej szkoy, a lista uczniów chtnych do wyjazdu na Targi przewyszaa zdecydowanie liczb miejsc w specjalnie wynajtym na t okoliczno autokarze. wiadczy to o dojrzaoci uczcej si w ZSP modziey, zdajcej sobie spraw z tego jak wane jest zdobycie zawodu, potwierdzonego dyplomem technika, dajcego zdecydowanie wiksze szanse w znalezieniu pracy. Oferta naszej szkoy pod ktem oferowanych kierunków, które daj perspektywy do uprawiania wymarzonego zawodu jest bardzo szeroka i ewaluuje razem z zapotrzebowaniem rynku. Obecnie nabór skupiamy a na czterech kierunkach technikum w specjalnociach:
 • technik hotelarstwa,
 • technik informatyk,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik elektryk
oraz w  Zasadniczej Szkoy Zawodowej:
 • murarz-tynkarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter zabudowy i robót wykoczeniowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • fryzjer,
 • sprzedawca i w innych wybranych przez uczniów zawodach.
      Nasz ofert edukacyjn prezentowalimy równie podczas wspomnianych „Targów pracy i zawodów” w Wabrzychu, gdzie nie brakowao zwiedzajcych, zainteresowanych naszym stoiskiem.
      Koszt przejazdu naszej modziey na Targi (45 uczniów) w caoci pokryty by z projektu „Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II”. O korzyciach pyncych dla Zespou Szkó Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie z udziau w projekcie informowalimy ju niejednokrotnie, warto przypomnie, e warto wyposaenia trzynastu pracowni specjalistycznych wszystkich bran (turystycznej, mechatroniczno-elektrycznej, informatycznej, murarskiej, ogólnobudowlanej, mechanicznej, samochodowej), które pozyskalimy przekroczya ju zdecydowanie milion zotych.

Daniel Jaboski