panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

56 dni 10 godzin 1 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Czy w ZSP w Nowej Rudzie robot zastpi nauczyciela?
Czy w ZSP w Nowej Rudzie robot zastpi nauczyciela? Drukuj E-mail
Takie pytanie zadaj sobie od niedawna osoby, do których dotara informacja o zakupie przez Rad Rodziców przy Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie (Noworudzkiej Szkoy Technicznej) – ROBOTA. Inicjatywa jakiej przywieca nietuzinkowy pomys wzbogacenia warsztatu pracy nauczycieli noworudzkiej szkoy, najlepszej w powiecie kodzkim pod wzgldem zdawalnoci egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk,  jest jednak inny.

Lego Mindstorms NXT 2.0  Lego Mindstorms NXT 2.0  Lego Mindstorms NXT 2.0

Szkoa nie tylko solidnie przygotowuje swoich uczniów do egzaminów zawodowych i matury ale poprzez wprowadzane innowacje i mnogo jake ciekawych zaj pozalekcyjnych oraz kó zainteresowa, daje moliwo uczcej si w niej modziey zastosowania nabytej wiedzy w praktyce. Dowodzi tego zakup przez ZSP zestawu – LEGO MINDSTORMS – wyjtkowej serii znanego producenta, która czy markowe klocki Lego (gównie z serii Lego Technic) z czujnikami elektronicznymi, serwomechanizmami i komputerow jednostk centraln pozwalajc midzy innymi na konstruowanie robotów i ukadów automatyki oraz na ich odpowiednie oprogramowywanie.

Inteligentna kostka LEGO NXT posiada 32-bitowy mikroprocesor, wywietlacz LCD, przyciski sterowania oraz porty czujników i silników. Mona podczy j do komputera za pomoc kabla USB lub bezprzewodowo poprzez Bluetooth i programowa w intuicyjnym rodowisku graficznym NXT-G. Ponadto zestaw zawiera 3 interaktywne serwomotory z precyzyjnym ukadem obrotu, 2 czujniki dotyku, sensor ultradwikowy, czujnik koloru, który ma funkcj rozróniania kolorów, ustawienia wiate oraz dziaa jako lampa. LEGO Mindstorms NXT w wersji 2.0 to najnowszy zestaw do skadania i programowania robotów w zupenie nowej technologii. czy w sobie nieograniczon wszechstronno systemu LEGO z inteligentnym mikrokomputerem i intuicyjnym oprogramowaniem. Zestaw narzdzi 2.0 oferuje wszystko co potrzebne do tworzenia dziesitków tysicy rónych robotów, które mona samodzielnie skonstruowa.

W oparciu o szerokie moliwoci  LEGO Mindstorms NXT 2.0 w jednej, z a omiu pracowni komputerowych, które s na wyposaeniu szkoy, zostao uruchomione Laboratorium Robotów Mobilnych, którego opiekunem zosta p. mgr in. Daniel Jaboski. Cho zajcia s rozszerzeniem programu nauczania w zawodzie technik informatyk w szczególnoci przedmiotów z zakresu programowania, to zainteresowanymi t tematyk s równie uczniowie z innych kierunków.

Celem zaj jest midzy innymi:
  • zapoznanie si z technologi Mindstorms,
  • programowanie podzespoów robotów przy pomocy istniejcych metod i narzdzi,
  • przygotowanie do rozwijania w oparciu o Mindstorms mechanizmów projektowania logiki sterujcych dla robotów, z wykorzystaniem wizualnych metod reprezentacji wiedzy i jzyka Prolog
Szczególne podzikowania nale si osobom, które dofinansoway zakup robota tj.:
  • p. Zygmuntowi  agunie Prezesowi Gospodarczego Banku Spódzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie,
  • p. Jarosawowi Ptaszkiewiczowi wacicielowi firmy FRESH,
  • p. Bogumiowi Wanemu Centrum Ksztacenia Profesja,
  • Radzie Rodziców przy Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie,
  • oraz osobom, które dokonay anonimowych wpat.
 O naszych powstajcych projektach bdziemy Pastwa na bieco informowali.
DJ