panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow KONFERENCJA W NASZEJ SZKOLE
KONFERENCJA W NASZEJ SZKOLE Drukuj E-mail
"Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.
Modernizacja Centrów Ksztacenia Zawodowego na Dolnym lsku".

Pod takim tytuem odbya si konferencja dla dyrektorów szkó gimnazjalnych, pedagogów i pracodawców wspópracujcych z nasz szko. Jej celem byo przyblienie zmian w zawodowym szkolnictwie ponadgimnazjalnym, poniewa w tym roku wesza w ycie nowa podstawa programowa ksztacenia ogólnego i zawodowego do szkó rednich i zawodowych.

Konferencja w naszej szkole   Konferencja w naszej szkole   Konferencja w naszej szkole

Troje goci wprowadzio uczestników konferencji w tematyk:
Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym - Ewelina Sadowska - CIZ w Wabrzychu
Prezentacja najnowoczeniejszego zakadu pracy w regionie - Dariusz Szott, dyr. ds.  sprzeday ZPAS NET
Modernizacja Centrów Ksztacenia Zawodowego na Dolnym lsku - Jolanta Kabata - Departament Spraw Spoecznych Urzdu Marszakowskiego Województwa Dolnolskiego

Wszyscy uczestnicy mieli okazj zobaczy najnowsze gabinety i  pracownie warsztatów szkolnych. Pan Leszek Kopcio- waciciel „Biaej Lokomotywy”  zaszczyci nas pokazem swoich umiejtnoci baristycznych w pracowni hotelarskiej.
Gocie obecni na konferencji:
Magorzata Jdrzejewska- Skrzypczyk - dyrektor biura poselskiego posanki Moniki Wielichowskiej, wiceprzewodniczca Rady Powiatu Kodzkiego.
Ewelina Sadowska - Centrum Informacji Zawodowej w Wabrzychu
Jolanta Kabata - Dep. Spr. Spo. UM Województwa Dolnol.
Tomasz Kiliski - burmistrz Miasta Nowa Ruda
Mieczysaw Krawczyk - dyr. Wydziau Owiaty w Starostwie Powiatowym w Kodzku
Leszek Wójcik - Naczelnik Wydziau Infrastruktury Spoecznej Urzdu Miasta Nowa Ruda
Joanna Wagenknecht - Fila- kierownik  Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej   Rudzie
Arleta Wieczorek - kierownik UP w Nowej Rudzie
Dariusz Szott - dyrektor ds. sprzeday w ZPAS NET
Pawe Marciniak - prezes CTS w Nowej Rudzie
Janusz Szostak - prezes zarzdu firmy TRANSMEN w Nowej Rudzie
Leszek Kopcio - waciciel kawiarni Biaa Lokomotywa
Anna Grochowska - wychowawca OHP
Dawid Fuchs - redaktor tygodnika Noworudzianin
 oraz dyrektorzy i pedagodzy okolicznych szkó gimnazjalnych.
 
mgr Sylwia Dajczer- Gaczyska

Modernizacja centrw ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku