panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Wymagania rynku pracy w stosunku do absolwentw szk zawodowych brany mechanicznej i samochodowej.
Wymagania rynku pracy w stosunku do absolwentw szk zawodowych brany mechanicznej i samochodowej. Drukuj E-mail
     Pod taka nazw w dniu 22 marca 2013 roku odbyo si forum zawodowe w ZSP w Nowej Rudzie zorganizowane w ramach projektu „Modernizacja Ksztacenia Zawodowego na Dolnym lsku II”. W forum wzili udzia przedstawiciele zaproszonych zakadów pracy i stowarzysze oraz uczniowie szkó zawodowych brany mechanicznej i samochodowej z Bokowa, Kodzka i Nowej Rudy wraz z opiekunami.
     Potencjalne moliwoci zatrudnienia zaprezentoway przede wszystkim firmy motoryzacyjne i warsztaty samochodowe. O innych moliwociach kariery zawodowej w brany samochodowej mówili te: Bogusaw PitekPrezes Automobilklubu Ziemi Kodzkiej oraz przybyy na zaproszenie Szkolnego Koa SIMP Wiceprezes Zarzdu Oddziau SIMP w Wabrzychu Dariusz Ryl. Prelegenci, w interesujcych wystpieniach zwrócili uwag na te aspekty wyksztacenia zawodowego, które s podane przez pracodawców oraz przedstawili róne cieki kariery zawodowej.

Forum zawodowe w ZSP w Nowej Rudzie  Forum zawodowe w ZSP w Nowej Rudzie  Forum zawodowe w ZSP w Nowej Rudzie

     Pracodawcy przedstawili swoje oczekiwania w stosunku do przyszych pracowników – absolwentów szkó zawodowych. Zwrócili uwag na wystpujcy wród modych pracowników problem maej samodzielnoci, który powoduje trudnoci w podejmowaniu decyzji zwizanych z diagnozowaniem oraz planowaniem procesów regulacyjno-naprawczych maszyn i urzdze, zasygnalizowali konieczno pooenia wikszego nacisku na ksztacenie podstawowych umiejtnoci zawodowych. Wskazali na konieczno cigego samoksztacenia si i zdobywania dalszych kwalifikacji zawodowych. Zwrócono równie uwag na pozytywne zjawisko wyposaenie absolwentów w dodatkowe kwalifikacje zdobywane, w trakcie nauki w szkole, w formach kursowych np. kwalifikacje spawacza.
      Przedstawiono moliwoci rozwoju zawodowego i zdobywania dodatkowych kwalifikacji takich jak diagnosta pojazdów samochodowych, rzeczoznawca brany samochodowej i mechanicznej oraz midzynarodowy sdzia rajdów samochodowych. S to zwody prestiowe, a specjalici posiadajcy te kwalifikacje mog liczy na zatrudnienie i bardzo dobre pace.
     Stwierdzono, i mimo recesji na rynku pracy absolwenci szkó brany samochodowej i mechanicznej nie maj wikszych problemów z znalezieniem zatrudnienia. Wie si to z szerokim spektrum umiejtnoci zdobytych w trakcie ksztacenia w tych zawodach. Absolwenci tych szkó znajduj zatrudnienie nie tylko w zakadach zwizanych z bran mechaniczn oraz samochodow, ale równie s niezbdni we wszystkich zakadach uytkujcych urzdzenia mechaniczne, od fabryki cukierków zaczynajc, na fabryce komputerów koczc.