panorama szkoły
NST Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Konkursy arrow XIV POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY MISS/MISTER ORTOGRAFII
XIV POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY MISS/MISTER ORTOGRAFII Drukuj E-mail

Miss czy Mister ortografii? Kto wygra?

     5 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie odbya si ju 14 edycja Powiatowego Konkursu Miss/Mister Ortografii. Wzili w nim udzia uczniowie szkó ponadgimnazjalnych, a take – po raz pierwszy – gimnazjów.

XIV POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY MISS/MISTER ORTOGRAFII  XIV POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY MISS/MISTER ORTOGRAFII  XIV POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY MISS/MISTER ORTOGRAFII

     Na  pocztku uroczystoci Dyrektor ZSP mgr Brygida Gsior przywitaa przyby modzie wraz z opiekunami oraz – przedstawiciela Urzdu Miejskiego w Nowej  Rudzie, Pana Leszka Wójcika.
W swoim przemówieniu mgr Brygida Gsior  przywoaa ide, która przywieca twórcom Konkursu od pocztku jego trwania – troska o kultur jzyka polskiego. Bez wtpienia, w obecnych czasach, jest ona coraz bardziej aktualna.
     Pene niespodzianek jzykowych dyktando  przygotowaa mgr Elbieta Szuba.
Oto jego fragment:

„(…) Sobot chciaem spdzi na nicnierobieniu. Rano jednak, pogrony w pónie, odebraem wiadomo, e przyjedzie do mnie kolega z Sdecczyzy.
Pó  siedzc, pó lec na kanapie, zaczem ukada plan dziaania. Przerazi mnie panujcy w pokoju horrendalny miszmasz. Rad nierad postanowiem nieco ochdoy swoje mieszkanie.
Po dwuipógodzinnej harówce, pozbywajc si rónego rodzaju ohydztwa, uznaem, e mog przyj gocia.
Niepokoio mnie jednak pytanie, co dalej? Niech no by kto doradzi. Dokd by si uda? Hej, panie lelum polelum, rusz gow!  Haas z pobliskiej alei, widocznej z póotwartego okna, potgowa jeszcze chaos myli.  Biegajce wte i wewte dzieciaki doprowadzay mnie do szau (…).

      Organizatorzy Konkursu (mgr Renata Kowalska i mgr Elbieta Szuba) zadbali te o to, aby oczekujca na wyniki modzie atrakcyjnie spdzia czas.
Jego zwycizcami zostali:

w kategorii szkó ponadgimnazjalnych:
Jacek Neumann – I miejsce (LO w Nowej Rudzie)
Pawe Mazurek – II miejsce (Zespó Szkó Alternatywnych w Kodzku)
Monika Odziemek – III miejsce (Zespó Szkó Ogólnoksztaccych w Bystrzycy Kodzkiej)
Monika Ruszkowska – IV miejsce (LO w Ldku Zdroju)
Damian mudziski – V miejsce (Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kodzkiej)
Anna Cwykiel – VI miejsce (Kodzka Szkoa Przedsibiorczoci)

w kategorii szkó gimnazjalnych :
Kornelia Estreicher – I miejsce (Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie)
Adam Gorla – II miejsce (Publiczne Gimnazjum nr 1 w Jugowie)
Zuzanna Sinicka – III miejsce (Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie)


Najlepiej dyktando napisa Jacek Neumann. On zatem zasuy na miano Mister Ortografii.
      Serdecznie dzikujemy Sponsorom, dziki którym moglimy przygotowa pikne nagrody dla finalistów:
 • Zakadowi Produkcji Automatyki Sieciowej w Przygórzu
 • Starostwu Powiatowemu w Kodzku
 • Urzdowi Miasta w Nowej Rudzie
 • Urzdowi Gminy w Nowej Rudzie
      Nagrodzonym osobom gratulujemy osignitych wyników, za pozostaym uczestnikom yczymy powodzenia w kolejnych edycjach Dyktanda.
Wyrazy wdzicznoci kierujemy te pod adresem wszystkich, którzy przyczynili si do sprawnej organizacji Konkursu.
                                                                                                
Organizatorzy