panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow DZIE OTWARTY W NOWORUDZKIEJ SZKOLE TECHNICZNEJ (ZSP)
DZIE OTWARTY W NOWORUDZKIEJ SZKOLE TECHNICZNEJ (ZSP) Drukuj E-mail
     O tym, e Noworudzka Szkoa Techniczna ma wiele niepowtarzalnych atutów, móg przekona si kady, kto w czasie deszczowej majówki odwiedzi mury naszej szkoy. Pogoda nie zachcaa do aktywnego spdzania czasu w plenerze, wic doskona okazj ku temu by „Dzie Otwarty”, który odby si 2 maja w godzinach od 10 do 14 w budynkach placówki przy ulicy Stara Droga 4.
     Wydarzenie byo szeroko reklamowane zarówno wród gimnazjalistów jak i w lokalnych mediach – std swoj obecnoci zaszczycio nas wielu przybyych goci. Na tych, którzy zdecydowali si odwiedzi szko czekao wiele atrakcji, wic na brak zaj i wrae nie mogli narzeka. Od samego pocztku mottem przewodnim caej imprezy byo: „NST – czymy przyjemne z poytecznym”, gdy w ten sposób chcielimy pokaza, e nauka w „Górniczej” to nie tylko ksiki, zeszyty i tablica, ale równie aktywne i twórcze spdzanie wolnego czasu. W programie imprezy mona byo m.in.: zwiedzi pracownie przedmiotowe, bibliotek z centrum multimedialnym sal gimnastyczn oraz nowoczenie wyposaone warsztaty szkolne, jednak najwikszym zainteresowaniem przybyych goci cieszyy si: pokazy laboratoryjne, quizy, gry dydaktyczne, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz warsztaty „Bezpieczny Internet”.

Drzwi otwarte  Drzwi otwarte  Drzwi otwarte

     Na kadego, kto nas odwiedzi czeka may poczstunek oraz gorce i zimne napoje przygotowane przez uczniów technikum hotelarskiego w sali specjalnie do tego przeznaczonej, a w której, na co dzie ucz si obsugi goci i klientów.
      W czasie „Dnia otwartego” odbywao si równoczenie kilka imprez towarzyszcych, które swój pocztek miay jeszcze w styczniu, a w tym dniu zaplanowane byy finay. Chodzi o turniej sieciowej gry komputerowej „Counter Strike” oraz turniej gry w „Pikarzyki” inaczej zwane „Michakami”. Na zwycizców czekay drobne nagrody rzeczowe oraz pamitkowe dyplomy.
      Licznie przybyli gocie mieli równie okazj podziwia, lub naby biuteri albo ozdoby wykonane przez naszych uczniów w czasie zaj pozalekcyjnych, a o wielkim zainteresowaniu stoiskiem wiadczy fakt, e asortyment zosta praktycznie „wyczyszczony do zera”. W ten sposób udowodnilimy sobie, i takie zajcia s jak najbardziej potrzebne, a warto podkreli, e chtnych do udziau w nich nie brakuje. Dodatkowo rodzice, którzy przywieli swoje pociechy samochodem mieli moliwo bezpatnej kontroli elektrycznej sterowania silnikiem samochodu, co zwaywszy na fakt, e koszt tego badania to kilkadziesit zotych, byo kuszc zacht do odwiedzin. Oczywicie wszystko wykonywali nasi uczniowie pod bacznym okiem opiekunów zaj praktycznych.
      Powoli zbliaa si godzina 13:30 - czyli planowany koniec imprezy, ale my w planach mielimy jeszcze „mocne uderzenie”! Dosownie mocne, gdy o tej godzinie w holu budynku odby si koncert zespou UROBOR w skadzie: Daria Gro, Dawid Percha, Kamil Gowacki, Kamil Lisowski oraz Radek Biay. Modzi muzycy w swoim repertuarze zaprezentowali nam swoje (i nie tylko swoje) utwory z pogranicza alternatywnego metalu i hard core. Na szczególn uwag zasuguje fakt, e praktycznie wszyscy czonkowie grupy to nasi uczniowie lub w niedalekiej przeszoci absolwenci NST. Tym bardziej bdziemy bacznie ledzi ich poczynania na scenie i gorliwie kibicowa, a ju teraz serdecznie yczymy samych sukcesów!
      Podsumowujc: mimo niezbyt dobrej pogody jestemy bardzo zadowoleni z frekwencji w czasie trwania imprezy. Dzikujemy wszystkim za tak liczne przybycie. Gimnazjalici mogli zaznajomi si z kierunkami ksztacenia (technik informatyk, hotelarz, mechanik pojazdów samochodowych i elektryk oraz klasa ZSZ wielozawodowa) i specyfik szkoy. Mamy nadziej, e kady znalaz „co dla siebie” i we wrzeniu ponownie zawita w nasze skromne progi, ale wtedy ju jako jeden z nas. By moe kto nie do koca jest zdecydowany, jaki chce mie zawód w przyszoci, ale zostaa troch czasu do namysu i podjcia ostatecznej decyzji. Jeszcze raz zachcamy do nauki w naszej szkole. Noworudzka Szkoa Techniczna – stawiamy na jako!
Konrad Kawak