panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Inauguracja roku szkolnego 2013/2014 w Noworudzkiej Szkole Technicznej
Inauguracja roku szkolnego 2013/2014 w Noworudzkiej Szkole Technicznej Drukuj E-mail
     2 wrzenia 2013 roku  to wielkie wito dla uczniów i pracowników dawnego Zespou Szkó Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie. Od tej chwili nasza szkoa przyja nazw Noworudzka Szkoa Techniczna, a w jej skad wejd: Technikum Zawodowe i Szkoa Zawodowa im. Stanisawa Staszica. W tej wyjtkowej  uroczystoci, podczas której nadano szkole now nazw oraz powicono sztandar, wzili udzia gocie zaproszeni przez spoeczno szkoln: starosta Powiatu Kodzkiego pan Maciej Awie, dyrektor biura poselskiego pani pose Moniki Wielichowskiej pani Magorzata Jdrzejewska-Skrzypczyk, byy wieloletni dyrektor szkoy pan Bogumi Wany, byy dyrektor szkoy pan Pawe Marciniak oraz jego zastpcy; pani Krystyna Marcinkowska i pan Antoni Adamiak oraz przewodniczcy Komitetu Rodzicielskiego pan Henryk uciów.

Inauguracja roku szkolnego 2013/2014 w Noworudzkiej Szkole Technicznej

Podczas trwania oficjalnej czci uroczystoci  dyrektor szkoy Brygida Gsior przedstawia krótk jej histori, przypomniaa równie, e nazwa Noworudzka Szkoa Techniczna nie jest nazw now. Kojarzy si ona bowiem z czasami wietnoci szkoy i jej duej popularnoci w rodowisku lokalnym. Po powiceniu sztandaru szkoy przez ksidza Piotra Szpiyka przedstawiciel pocztu sztandarowego oraz wybrani uczniowie ze wszystkich klas zoyli uroczyste lubowanie na nowy sztandar.

Inauguracja roku szkolnego 2013/2014 w Noworudzkiej Szkole Technicznej  Inauguracja roku szkolnego 2013/2014 w Noworudzkiej Szkole Technicznej  Inauguracja roku szkolnego 2013/2014 w Noworudzkiej Szkole Technicznej

Nastpnie gos zabra pan starosta Maciej Awie, który zwróci uwag na tradycj szkoy oraz pogratulowa uczniom i nauczycielom powrotu do nazwy kojarzcej si z profesjonalizmem i wysokim poziomem ksztacenia szkoy. Wiele yczliwych sów w imieniu swoim i pani pose Moniki Wielichowskiej przekazaa dla naszej szkolnej spoecznoci pani Magorzata Jedrzejewska-Skrzypczyk. Pani  dyrektor yczya uczniom i nauczycielom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.

Inauguracja roku szkolnego 2013/2014 w Noworudzkiej Szkole Technicznej  Inauguracja roku szkolnego 2013/2014 w Noworudzkiej Szkole Technicznej  Inauguracja roku szkolnego 2013/2014 w Noworudzkiej Szkole Technicznej

Cz nieoficjaln uroczystoci uwietniy wystpy uczniów naszej szkoy: Patrycji Gro i Daniela Jarosza.

Inauguracja roku szkolnego 2013/2014 w Noworudzkiej Szkole Technicznej  Inauguracja roku szkolnego 2013/2014 w Noworudzkiej Szkole Technicznej  Inauguracja roku szkolnego 2013/2014 w Noworudzkiej Szkole Technicznej

Po zakoczeniu uroczystoci gocie zostali zaproszeni do obejrzenia nowych pracowni, a modzie z wychowawcami udaa si do klas. Szczególn opiek zostali objci jak zawsze uczniowie klas pierwszych, którzy pod opiek wychowawców zwiedzili szko  i poznali swoich nowych nauczycieli.

Rok szkolny 2013/2014 w Noworudzkiej Szkole Technicznej uznajemy za otwarty, a wszystkim uczniom yczymy powodzenia i poamania dugopisów…!