panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow NST w polsko-czeskim projekcie Akcent@com
NST w polsko-czeskim projekcie Akcent@com Drukuj E-mail
Noworudzka Szkoa Techniczna przystpia do polsko - czeskiego projektu Akcent@com. Gówne cele projektu to:
  • podnoszenie umiejtnoci i wiedzy osób na granicy czesko - polskiej poprzez rozwój warunków do realizacji wspópracy transgranicznej w dziedzinie edukacji w szeciu Euroregionach: Nysa - Nisa, Glacensis, Pradd - Pradziad, Silesia, Tšínské Slezsko - lsk Cieszyski, Beskydy – Beskidy;
  • podkrelenie koniecznoci zwalczania stereotypów dziki wzajemnemu poznawaniu jzyków krajów ssiadujcych;
  • wspieranie szkó rednich w nawizywaniu formalnej i nieformalnej wspópracy przy wyszukiwaniu moliwoci wspópracy, wyszukiwaniu partnerów projektu, inicjowaniu wspólnych projektów szkó, aby podwyszy swoje moliwoci konkurencyjne na rynku pracy.
Akcent@com

Dziaaniem projektu bd m.in. warsztaty transgraniczne dla nauczycieli i uczniów, których gównym tematem bdzie  edukacja interkulturowa i rozwój kompetencji komunikacyjnych w jzykach krajów ssiadujcych.  
cznie w  projekcie z 6 euroreginów wemie udzia 288 uczniów i 72 nauczycieli. Bardzo cieszymy si, e w tej grupie znajd si uczniowie i nauczyciele NST!

Szczegóowe informacje o projekcie znajduj si na stronach internetowych projektu: http://akcent.pctesin.cz