panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Hotelarze na zajciach edukacyjnych w Jelniej Grze
Hotelarze na zajciach edukacyjnych w Jelniej Grze Drukuj E-mail
KUBA POLECA

Kuba poleca

    Uczniowie klas I bT, IIbT, IIIbT NST mieli okazj uczestniczy w okresie od 25.09.2013r. do 27.09.2013 r. w specjalistycznych zajciach organizowanych w Jeleniej Górze przez Centrum Ksztacenia Ustawicznego dla modziey ksztaccej si w brany turystycznej w ramach projektu
"Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II''. Opiekunem z ramienia naszej szkoy byy  czonkinie grona pedagogicznego – Pani W. Gska wraz z Pani J. Chuchl.

Hotelarze na zajciach edukacyjnych w Jelniej Grze  Hotelarze na zajciach edukacyjnych w Jelniej Grze  Hotelarze na zajciach edukacyjnych w Jelniej Grze
   
     Pobyt w Jeleniej Górze  trwa trzy dni, podczas których bralimy udzia w rónych zajciach odbywajcych si w tamtejszej  „Handlówce” oraz w  Zespole Szkó Ekonomiczno- Turystycznych. Opracowane dla nas zadania w charakterze warsztatowym przebiegay sprawnie i swobodnie, poniewa wszyscy Uczestnicy zostali uprzednio podzieleni na grupy, co sprzyjao przyswajaniu informacji i zdobywaniu nowych umiejtnoci. Do zrealizowanych wicze praktycznych  zaliczy mona m.in. : gotowanie obiadu, parzenie kawy, przyrzdzanie drinków bezalkoholowych, prac na  symulatorze odzwierciedlajcym wntrze pokoju hotelowego. Warunkiem uzyskania kocowego certyfikatu potwierdzajcego udzia w Projekcie, bya obecno na wykadach.

    W zwizku z tym, i nie sam prac i nauk czowiek yje, podczas wyprawy Organizatorzy wygospodarowali dla nas czas na zwiedzanie Parku Miniatur w Kowarach i udzia w seansie filmowym w lokalnym kinie. Jako Uczeniowie, cao wycieczki pod ktem organizacji oceniamy bardzo pozytywnie, gdy wanie tego typu wyjazdy s  szans na wzbogacenie ju posiadanej wiedzy teoretycznej o cz praktyczn, która stanowi fundament pracy hotelarza.

     Pragniemy zaznaczy, i w trakcie wycieczki Uczniów NST nie opuszcza dobry humor, co mog po czci ukaza zamieszczone zdjcia.


Opracowaa: 
M. Dunaj, E.Konefa kl. II bT