panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

185 dni 17 godzin 7 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Z Noworudzkiej Szkoy Technicznej do Cambridge
Z Noworudzkiej Szkoy Technicznej do Cambridge Drukuj E-mail
     Dziki wsparciu Unii Europejskiej pracownicy szkó i innych placówek owiatowych mog korzysta z rónych form dofinansowania wyjazdu na kursy doskonalenia zawodowego.
Jednym z takich programów jest „Uczenie si przez cae ycie”, dziki któremu mona wzi udzia w projekcie pt. „Mobilno Szkolnej Kadry Pedagogicznej” i skorzysta z bogatej oferty kursów jzykowych przeznaczonych dla nauczycieli jzyków obcych i nie tylko. Kursy odbywaj si za granic i niejednokrotnie stanowi wysz warto merytoryczn w porównaniu z kursami oferowanymi w kraju. Dlatego te zdecydowaam si wzi udzia w takim programie, eby doskonali swoje umiejtnoci jzykowe. Wybraam kurs w Cambridge, w Wielkiej Brytanii, natomiast tematyka kursu nawizywaa do zmian jakie zachodz w obrbie jzyka obcego. Z racji pracy z modzie  interesoway mnie szczególnie zmiany, jakie zachodz w jzyku uywanym przez modych ludzi z Wielkiej Brytanii.

Z Noworudzkiej Szkoy Technicznej do Cambridge  Z Noworudzkiej Szkoy Technicznej do Cambridge  Z Noworudzkiej Szkoy Technicznej do Cambridge

Zanim jednak wyjechaam na kurs, musiaam przej przez tak zwan procedur aplikacyjn i wypeni wniosek, w którym naleao solidnie uargumentowa, jaki wpyw bdzie mia ten kurs na mnie i na placówk, w której ucz. Kilkanacie stron wniosku stanowio na pocztku nie lada wyzwanie, ale ku mojej ogromnej radoci ju po kilku tygodniach uzyskaam informacj o jego akceptacji. Po otrzymaniu pierwszej raty dofinansowania (ok. 80% caoci kwoty dofinansowania) mogam ju planowa swoj jzykow przygod. Kwota ta w zasadzie pokrya w caoci koszt podróy, kursu oraz zakwaterowania. Na kurs wybraam termin wakacyjny, a dwa tygodnie intensywnych zaj poczonych z bogatym programem kulturowym miny zbyt szybko.
Obcujc z nauczycielami z rónych zaktków wiata miaam równie okazj do codziennego kontaktu z jzykiem i wymiany dowiadcze zawodowych, Dlatego bazujc na pozytywnych wraeniach, które przywiozam z Cambridge, chciaabym namówi wszystkich nauczycieli jzyków obcych do takiej formy doskonalenia. Jestem ju drugim nauczycielem Noworudzkiej Szkoy Technicznej, któremu udao si  wzi udzia w takim przedsiwziciu i uwaam, e przede wszystkim kursy zagraniczne daj szans na ogromny rozwój oraz zwikszaj wiarygodno nauczyciela w oczach uczniów. W razie pyta chtnie podziel si swoimi dowiadczeniami z zainteresowanymi nauczycielami.

                Agnieszka Kozowska