panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakończenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona główna arrow Wydarzenia arrow Przygotowani na najwyższym poziomie.
Przygotowani na najwyższym poziomie. Drukuj E-mail
Winiki egzaminów zawodowych

Wyniki tegorocznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe mówią same za siebie – Noworudzka Szkoła Techniczna to miejsce gdzie oprócz gruntownej wiedzy z przedmiotów ogólnokształcących, uczniowie uzyskują solidne przygotowanie do wykonywania wybranego zawodu.

Obecnie egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów: pisemnego i praktycznego. Etap pisemny z dwóch części: w pierwszej zadania egzaminacyjne sprawdzają wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, w drugiej wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Etap praktyczny natomiast polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego umiejętności praktyczne. Egzamin zawodowy podobnie jak matura odbywa się w specjalnie stworzonych, porównywalnych w skali całego kraju, warunkach, jest oceniany na podstawie obiektywnych narzędzi egzaminacyjnych przez odpowiednio przygotowanych, zewnętrznych egzaminatorów.

Poniższa tabela przedstawia wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ("stary egzamin") w sesji letniej 2013 r. według zawodów, z których egzaminy zdawali absolwenci Noworudzkiej Szkoły Technicznej.

Wyniki egzaminów zawodowych

Analizując powyższe wyniki egzaminów zawodowych Noworudzkiej Szkoły Technicznej można dostrzec wysoki poziom zdawalności we wszystkich kierunkach kształcenia. W ośmiu spośród dziewięciu wyodrębnionych zawodów,  zdawalność przewyższa średnią województwa dolnośląskiego, a w pięciu, zdawalność ta jest wyższa od średniej krajowej. 

Możemy być dumni z tak profesjonalnego przygotowania młodzieży do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Z roku na rok obserwujemy tendencję wzrostową w większości zawodów. Niewątpliwie wpływ na taki stan rzeczy ma kilka czynników. Uczniowie coraz częściej zdają sobie sprawę z wagi zdobytego dyplomu, otwierającego możliwości dalszego doskonalenia zawodowego naszych absolwentów, poświadczającego ich stan przygotowania do podjęcia pracy lub innych zadań. Zapewne wpływ na wysoką zdawalność w NST ma również rywalizacja wśród szkół ponadgimnazjalnych o pozyskanie w swoje szeregi gimnazjalistów, którzy coraz częściej wybierając szkołę kierują się jej dobrymi opiniami. Nie małe znaczenie ma także świadomość pracodawców, zdających sobie sprawę, że dokumentem potwierdzającym kompetencje zawodowe pracownika nie jest świadectwo ukończenia szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający jego kwalifikacje zawodowe. Tak czy inaczej ma to pozytywny wpływ na szkolnictwo zawodowe nie tylko na naszym terenie ale i w całym kraju, a korzyści płynące z dobrze wykwalifikowanej młodzieży przynoszą całemu społeczeństwu wyższy poziom życia.
Daniel Jabłoński
fot. Grzegorz Żuchowicz