panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Nowe moliwoci dla hotelarzy w NST
Nowe moliwoci dla hotelarzy w NST Drukuj E-mail
W drugiej poowie padziernika miao miejsce spotkanie z opiekunami praktyk na promie Polonia. Firma Unity Line jest polskim przewonikiem promowym ze winoujcia do Ystad. Dziki wspópracy z Noworudzk Szko Techniczn uczniowie klas hotelarskich bd mogli odbywa praktyki na promie. Dla uczniów bdzie to nowe, ciekawe dowiadczenie.

Nowe moliwoci dla hotelarzy w NST
ródo: www.unityline.pl

    Chyba nikomu nie trzeba tumaczy, e brana hotelarska jest jedn z najbardziej  rozwijajcych si gazi gospodarki. Lecz aby by dobrze zorientowanym
i wiedzie dokadnie „co w trawie piszczy” nie mona zdobywa wiedzy tylko w szkolnych murach. NST dziki kontaktom i duemu zaangaowaniu nauczycieli przedmiotów zawodowych – hotelarskich, umoliwia swoim uczniom kilkanacie wyjazdów rocznie. Nie chodzi w nich tylko o integracj ale przede wszystkim o zdobywanie nowej wiedzy i dowiadcze, której nie znajdziemy w adnym z podrczników i nikt nam jej nie przekae, bo przecie kady wie, e podróe ksztac.
    Warto wspomnie, e miny zaledwie dwa miesice nauki w tym roku szkolnym,
a hotelarze zdyli odwiedzi ju kilka ciekawych miejsc. Byli midzy innymi w Nysie na „IX Nyskim Festiwalu Nauki”, w Dworze Elizy w Dugopolu Zdrój, w Jeleniej Górze na zajciach edukacyjnych w Centrum Ksztacenia Ustawicznego oraz w Karpaczu w Hotelu Gobiewski. „Co byo, a nie jest nie pisze si w rejestr” i w zwizku z tym aby nie sta w miejscu tylko si rozwija ju teraz wiemy co jeszcze czeka nas w tym roku szkolnym. A co ciekawego mamy w planach? Otó ju 8 listopada wycieczka do Krakowa do hotelu Puro. Nastpnie 20 listopada wyjazd na targi turystyczne do Lipska w Niemczech. 30 listopada forum zawodoznawcze w Stroniu lskim. W marcu 2014 hotelarzy czeka praktyka zawodowa na Lazurowym Wybrzeu w okolicach Saint Tropez, a dla najlepszych dodatkowo praktyka w Austrii. To tylko te najwaniejsze, bo co chwil pojawia si jaki nowy pomys
i z czasem jest wprowadzany w ycie.
    Aby szlifowa swoje umiejtnoci dobry hotelarz musi równie uczestniczy w konkursach branowych, by móc zmierzy si z innymi. Nasi uczniowie z sukcesami prezentuj szko w zmaganiach „Hotelarskich Potyczek” w Wabrzychu czy „Najlepszego Hotelarza” i „Mistrza i Profesjonalisty w Hotelarstwie” organizowanych w kurorcie Polanicy Zdroju.
    Jak wida oprócz nauki w szkolnej awce uczniowie maj urozmaicony i czsto napity terminarz wyjazdów. Ale gdzie lepiej zdobywa wiedz jak nie w czasie zaj edukacyjnych w terenie? W wikszoci wyjazdy te organizowane s w ramach projektu „Modernizacja Ksztacenia Zawodowego na Dolnym lsku”, którego partnerem jest nasza szkoa, a co za tym idzie uczniowie nie ponosz adnych kosztów.  „y nie umiera” –  technikum hotelarskie w NST wybiera!

Konrad Kawak