panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Potrzeby modziey w moim miecie
Potrzeby modziey w moim miecie Drukuj E-mail
31.10.2013 r. Samorzd Uczniowski NST w Nowej Rudzie skorzysta z zaproszenia Starosty Powiatu Kodzkiego P. Macieja Awiyna i wzi udzia w konferencji ,,Potrzeby modziey w moim miecie”, realizowanej w ramach projektu,,Modzieowy Sejmik Województwa Dolnolskiego”.  Samorz Uczniowski  pod opiek mgr B.Szostak, reprezentowali: Pamela Wojtkowiak (kl.3aTI), Alina i Magorzata Dbrowskie (kl 3bTH).

Potrzeby modziey w moim miecie  Potrzeby modziey w moim miecie  Potrzeby modziey w moim miecie

Konferencja zostaa zorganizowana przez Stowarzyszenie Semper Avanti w partnerstwie z Urzdem Marszakowskim Województwa Dolnolskiego  w Starostwie Powiatowym w Kodzku.
Projekt zakada utworzenie regionalnego mechanizmu rzecznictwa interesów modziey na Dolnym lsku - Modzieowego Sejmiku Województwa Dolnolskiego (MSWD).
Celem konferencji byo zebranie i przedyskutowanie katalogu potrzeb i problemów modziey oraz wyonienie dwóch reprezentantów powiatu, którzy stan si radnymi Modzieowego Sejmiku Województwa Dolnolskiego.
Po konferencji, na podstawie wypracowanych podczas dyskusji wniosków, powstanie raport, który stanie si podstaw prac Sejmiku.
Konferencja przeprowadzona zostaa metod Open Space, która dawaa moliwo aktywnego uczestnictwa kademu z uczestników, poprzez zaproponowanie tematu do dyskusji.
W trakcie konferencji uczestnicy sami decydowali, na które z zaproponowanych tematów chc rozmawia. Kolejnym atutem wykorzystania metody Open Space by fakt, i jednoczenie  pracowao kilka grup dyskusyjnych.
Pamela, Alina i Magorzata wziy udzia w trzech grupach dyskusyjnych na temat: ,,Wspópraca ze szkoami przygranicznymi”, ,,Integracja modziey”, ,,Praktyki i stae szkolne‘’.