panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym ¦l±sku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakończenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona główna arrow Wolontariat arrow Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Drukuj E-mail
     Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to ¶więto obchodzone corocznie 5 grudnia ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym ¶wiecie za ich trud, czas i umiejętno¶ci na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego oraz osi±gnięcie Milenijnych Celów Rozwoju.
     Działalno¶ć wolontariuszy obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz usługi doradcze dla sektora prywatnego i publicznego.
     Rok 2001 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu, co przyczyniło się do aktywizacji działań w tej dziedzinie.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza  Międzynarodowy Dzień Wolontariusza  Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

     5 Grudnia odbyło się spotkanie wszystkich Wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariusza, podczas którego podsumowano działania naszych Wolontariuszy od wrze¶nia tego roku. Między innymi została omówiona akcja pn. "Dzień dawcy szpiku", zbiórka pieniędzy przy cmentarzach. Głos również zabrała zaproszona Pani dyrektor Brygida G±sior. Spotkanie było urozmaicone prezentacj± multimedialn± oraz filmami o tematyce wolontarystycznej.
     Podczas potkania panowała ciepła i miła atmosfera, przy której mogli¶my się wszyscy bliżej poznać. Odwiedzili nas również przedstawiciele stowarzyszenia im. ¶w. Brata Alberta. Dziękuj±c za dotychczasow± pomoc, przedstawili nam plan działań zwi±zany z następn± akcj±, któr± była zbiórka żywno¶ci, dla rodzin wielodzietnych jak i o niskim  dochodzie finansowym. Po spotkaniu mieli¶my chwilę czasu dla siebie, a następnie wrócili¶my do klas.

Opracowali:
Paulina Wiecha
Arkadiusz Stelmach
Dawid Łuczak