panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

186 dni 10 godzin 29 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Technikum arrow technik cyfrowych procesw graficznych
Technik cyfrowych procesw graficznych Drukuj E-mail
Technik cyfrowych procesw graficznychTechnik cyfrowych procesów graficznych przygotowuje materiay cyfrowe do publikacji w mediach, tworzy i publikuje projekty multimedialne oraz wykonuje wydruki cyfrowe.

Absolwent szkoy ksztaccej w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych zostaje przygotowany do wykonywania nastpujcych zada zawodowych:
   1)    przygotowywania publikacji i prac graficznych do drukowania;
   2)    obsugiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii;
   3)    przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;
   4)    wykonywania i wdraania internetowych projektów multimedialnych;
   5)    prowadzenia procesów drukowania.

Do wykonywania zada zawodowych niezbdne jest osignicie efektów ksztacenia okrelonych w podstawie programowej ksztacenia w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych:
   -  efekty ksztacenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ);
   -  efekty ksztacenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usugowego stanowice podbudow do ksztacenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.i) i PKZ(A.l);
   -  efekty ksztacenia waciwe dla kwalifikacji wyodrbnionej w zawodzie:
   A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych;
   A.54. Przygotowywanie materiaów graficznych do procesu drukowania;
   A.55. Drukowanie cyfrowe.


PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
W programie nauczania dla zawodu technik cyfrowych procesów graficznych uwzgldniono przedmioty ogólnoksztacce: fizyka i matematyka, których nauka odbywa si bdzie na poziomie rozszerzonym oraz uwzgldniono przedmiot historia i spoeczestwo, jako przedmiot uzupeniajcy.

KARIERA ZAWODOWA
Prac znajdziesz w przemyle poligraficznym, drukarniach cyfrowych, wydawnictwach, agencjach reklamowych, agencjach public relations, firmach projektujcych strony internetowe, opracowujcych animacje, klipy filmowe oraz prezentacje multimedialne. Moesz take prowadzi wasn dziaalno gospodarcz.