panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

27 dni 7 godzin 40 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna
Technik elektryk Drukuj E-mail
Technik elektrykTechnik elektryk wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urzdzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urzdze elektrycznych po montau i konserwacji.

Absolwent szkoy ksztaccej w zawodzie technik elektryk zostaje przygotowany do wykonywania nastpujcych zada zawodowych:
   1) montowania i uruchamiania maszyn i urzdze elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
   2)  wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
   3)  oceniania stanu technicznego maszyn, urzdze i instalacji elektrycznych po montau na podstawie pomiarów;
   4)  montowania ukadów sterowania, regulacji i zabezpiecze maszyn i urzdze elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
   5)  montowania i sprawdzania dziaania rodków ochrony przeciwporaeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.
Do wykonywania zada zawodowych niezbdne jest osignicie efektów ksztacenia okrelonych w podstawie programowej ksztacenia w zawodzie technik elektryk:
   -  efekty ksztacenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS),
   -  efekty ksztacenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty ksztacenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowice podbudow do ksztacenia w zawodzie lub grupie zawodów;
   -  efekty ksztacenia waciwe dla kwalifikacji wyodrbnionych w zawodzie:
   EE.05. Monta, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urzdze elektrycznych;
   EE.26. Eksploatacja maszyn, urzdze i instalacji elektrycznych.


KARIERA ZAWODOWA

Prac znajdziesz w zakadach: wytwarzajcych, przetwarzajcych i przesyajcych energi elektryczn (elektrownie i zakady energetyczne), eksploatujcych energi elektryczn (huty, przemys wydobywczy, transport kolejowy i wodny, gospodarka komunalna), produkujcych maszyny i urzdzenia elektroenergetyczne oraz sprzt elektryczny powszechnego uytku (w tym zakady rzemielnicze), budowlanych (przy wykonywaniu instalacji elektrycznych). Moesz take prowadzi wasn dziaalno gospodarcz.

Praktyki dla uczniów w ZPAS NET,  REGNARS KMT - kopalnia melafiru Tumaczów..