panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna
Technik hotelarstwa Drukuj E-mail
Technik hotelarstwaTechnik hotelarstwa wykonuje prace w zakresie kompleksowej obsugi gocia obiektu wiadczcego usugi hotelarskie.

Absolwent szkoy ksztaccej w zawodzie technik hotelarstwa zostaje przygotowany do wykonywania nastpujcych zada zawodowych:
  1)  prowadzenia dziaalnoci promocyjnej oraz sprzeda usug hotelarskich;
  2)  rezerwowania usug hotelarskich;
  3)  wykonywania prac zwizanych z obsug goci w recepcji;
  4)  przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjcia goci;
  5)  przygotowywania i podawania niada w obiekcie wiadczcym usugi hotelarskie;
  6)  przyjmowania i realizacji zamówie na hotelarskie usugi dodatkowe.

Do wykonywania zada zawodowych niezbdne jest osignicie efektów ksztacenia okrelonych w podstawie programowej ksztacenia w zawodzie technik hotelarstwa:
   -  efekty ksztacenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ),
   -  efekty ksztacenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowice podbudow do ksztacenia w zawodzie PKZ(T.f),
   -  efekty ksztacenia waciwe dla kwalifikacji wyodrbnionych w zawodzie:
  TG.12. Planowanie i realizacja usug w recepcji;
  TG.13. Obsuga goci w obiekcie wiadczcym usugi hotelarskie.


PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

W programie nauczania dla zawodu technik informatyk uwzgldniono przedmioty ogólnoksztacce: geografia i jzyk obcy nowoytny, których nauka odbywa si bdzie na poziomie rozszerzonym.

KARIERA ZAWODOWA
Prac znajdziesz w zakadach hotelarskich, pensjonatach, kwaterach prywatnych, a take w bazach ruchomych: promowej, eglugowej i innych instytucjach posiadajcych baz noclegow. Moesz take prowadzi wasn dziaalno gospodarcz.

INNOWACJE: jzyk migowy, WELLNESS & SPA, dietetyka.
Praktyki dla uczniów:
zapewniamy praktyki w obiektach hotelarskich na terenie caego kraju (m.in. w Hotelu SPA dr Ireny Eris oraz Nowym Zdroju Centrum Zdrowia i Wypoczynku w Polanicy), czy te na promach Unity Line pywajcych do Szwecji, w Austrii oraz we Francji – Port Grimaud.