panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

19 dni 1 godzin 53 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Pozostae projekty arrow ARS, czyli jak dba o mio
ARS, czyli jak dba o mio Drukuj E-mail
Noworudzka Szkoa Techniczna przystpia do programu edukacyjnego pn. : „ARS, czyli jak dba o mio”. Program realizowany jest w ramach projektu pn.: „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziaania uzalenienia od alkoholu i tytoniu i innych rodków psychoaktywnych”, wspófinansowanego ze rodków Szwajcarsko – Polskiego Programu Wspópracy. Gównym celem Programu jest ograniczenie spoywania alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku 15 – 49 lat.

ARS, czyli jak dba o mio

Dodatkowymi beneficjentami s rodziny kobiet, uczniowie szkó ponadgimnazjalnych, nauczyciele, pracownicy wybranych zakadów pracy. Celem programu edukacyjnego jest dostarczenie uczestnikom wiedzy pomocnej w ksztatowaniu zdrowego stylu ycia, ksztatowanie umiejtnoci, kompetencji i postaw pomocnych w unikaniu uywania substancji psychoaktywnych. Honorowym Patronem programu zostaa Minister Edukacji Narodowej pani Joanna Kluzik- Rostowska.
     W Noworudzkiej Szkole Technicznej program realizowa bdzie pedagog szkolny p. Marta Leniak, która uczestniczya w szkoleniu dla nauczycieli i koordynatorów wojewódzkich i powiatowych, w  siedzibie Dolnolskiego  Urzdu Wojewódzkiego  we Wrocawiu. Program realizowany bdzie w klasach I technikum przez kolejne trzy lata nauki szkolnej do 2016r.