panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Ekonofizyka ,Prawo Murphy'ego - ciekawy wykad...
Ekonofizyka ,Prawo Murphy'ego - ciekawy wykad... Drukuj E-mail
27 marca br. w cinawce redniej odby si wykad na temat ekonofizyki, który zosta poprowadzony przez dr Zbigniewa Kulasa. Udzia w wykadzie wzili uczniowie Noworudzkiej Szkoy Technicznej klas pierwszych i drugich, pod opiek pani mgr Marty Augustynowskiej-Klincewicz.

Ekonofizyka ,Prawo Murphy'ego - ciekawy wykad...  Ekonofizyka ,Prawo Murphy'ego - ciekawy wykad...  Ekonofizyka ,Prawo Murphy'ego - ciekawy wykad...

Na wykadzie dowiedzielimy si czym jest ekonofizyka. Dr Zbigniew Kulas wytumaczy nam, e jest to moda nauka zajmujca si badaniem zjawisk wystpujcych w zoonych ukadach gospodarczych i rynkach finansowych. Poruszone zostay tam teorie: Blacka-Scholesa, macierzy przypadkowych, czy gier. Poznalimy take pojcia: chaosu deterministycznego, czy samej ekonofizyki. Interesujcy by opisany przez wykadowc model czsteczek zawieszonych w cieczy. Dr Kulas przedstawi nam praktyczne problemy, jakimi zajmuje si ekonofizyka, tj. czy rynek zachowuje sposób przypadkowy?, czy istniej jakie prawidowoci?, czy s trendy dugoterminowe, dajce si przewidzie?.
Pan dr Kulas mówi take o tym, e kapita jest równy energii. Wytumaczy to jako naturaln interpretacj termodynamiki i jej wzowego pojcia: entropii. Uprzedzi nas te, e entropia jest ródem ryzyka. Przybliy te Prawo Murphy'ego mówice, e „jeli co moe pój le, to pójdzie”.
Wykad uwaamy za ciekawy i warty uwagi. Jestemy zadowoleni z moliwoci uczestniczenia w tej interesujcej dyskusji.
Rafa Mróz, Micha Marcinkiewicz 1a Technik informatyk