panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Zabytki techniki wodnej na Ziemi Noworudzkiej
Zabytki techniki wodnej na Ziemi Noworudzkiej Drukuj E-mail
Zabytki techniki wodnej na Ziemi Noworudzkiej - wykad Profesora Politechniki Wrocawskiej Stanisawa Januszewskiego
Zawód hotelarza wymaga nie tylko znajomoci funkcjonowania obiektów hotelarskich, wysokiej kultury osobistej, ale równie znajomoci regionu i atrakcji turystycznych.
     Tak wic 20 wrzenia 2014 roku odby si wykad Pana Profesora Stanisawa Januszewskiego dla przyszych hotelarzy- klasy 1bT na temat ,,Zabytki techniki wodnej na Ziemi Noworudzkiej". Mielimy okazj pozna histori fontann w naszej okolicy, tj. w Nowej Rudzie, Bokowie. Niesamowit histori tworz unikatowe Domy Tkaczy pooone nad rzek Wodzic. Dowiedzielimy si równie, e Nowa Ruda zasilana jest w wod pitn czerpan z uj powstaych z pocz. XX wieku w Górach Sowich. To unikatowy w skali Europy system wodocigu grawitacyjnego, w którym ujcia wody pooone s znacznie wyej od punktów czerpalnych, a woda pynie do punktów jej odbioru przewodami wodocigowymi pod wpywem wycznie siy cikoci.

Wykad  Wykad  Wykad


     Interesujcym równie jest to, e od wieków rednich po poow XX stulecia myny czerpice energi z siy wód ksztatoway krajobrazy ziemi noworudzkiej. W XVIII i pocztkach XIX stulecia myny funkcjonoway niemal w kadej wsi. Nad cinawk, Wodzic, Dzikiem, Wolibork, Piekielnic, czy Jugowskim Potokiem, w poowie XX wieku pracowao ich jeszcze kilkanacie. W Ludwikowicach Kodzkich, w których w XIX stuleciu pracowao 5 mynów, do dzisiaj zosta  jeden. Inne albo znikny, albo przebudowano je na domy mieszkalne.
     Uwag nasz zwróciy równie mosty kamienne, których na Dolnym lasku jest a 3000.
Wykad by niezwykle ciekawy, tym bardziej, e moglimy zidentyfikowa zabytki techniki wodnej w miejscowociach, w których mieszkamy. Wykad poszerzy nasz wiedz o regionie, jego atrakcjach turystycznych i rozbudzi zainteresowanie si histori i przeszoci naszego regionu.
ucz.kl.ITb  Kamila Gliszczyska
Aleksandra Sobolewska