panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

185 dni 15 godzin 22 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Kolejny sukces dla NST w Nowej Rudzie.
Kolejny sukces dla NST w Nowej Rudzie. Drukuj E-mail
Dyplom za Dzie Przedsibiorczoci 2014
W naszej szkole, jak co roku, odby si "Dzie przedsibiorczoci" skierowany do uczniów szkó ponadgimnazjalnych, organizowany za porednictwem Fundacji Modzieowej Przedsibiorczoci.
Na sukces pracowali uczniowie oraz koordynatorzy firm z lokalnego rynku pracy. Dziki uprzejmoci i zaangaowaniu w projekt wszystkich uczestników, nasza szkoa zostaa nagrodzona dyplomem. Z naszego kolejnego sukcesu jestemy bardzo dumni.
Skadam podzikowania wacicielom przedsibiorstw i organizacji, które gociy uczniów na praktyce oraz licz na dalsz owocn wspóprac w latach nastpnych. „Dzie Przedsibiorczoci” to korzyci dla modziey - projekt ten sprzyja podejmowaniu przez modych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Dyplom za Dzie Przedsibiorczoci 2014

Poprzez udzia w programie uczniowie naszej szkoy mieli moliwo:
  • odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
  • pozyskania informacji o wyksztaceniu, umiejtnociach czy predyspozycjach niezbdnych do wykonywania danego zawodu,
  • zapoznania si z organizacj i zarzdzaniem dan firm.       
Oto ich opinie o „Dniu Przedsibiorczoci” :

Anna S.

- W tym dniu nauczyam si wielu przydatnych rzeczy w zawodzie sprzedawca zwizanych z prac z ludmi. Poznaam codzienn prac w firmie handlowej – uwiadomio mi to, ile czynnoci naley wykona podczas prowadzenia tak maego sklepu. Dowiedziaam si równie, jak naley komunikowa si z rónego rodzaju klientami. Udzia w projekcie okaza si dla mnie bardzo pomocny. By to ciekawy dzie, poniewa mój opiekun w firmie nauczy mnie, jak naley obsugiwa kas fiskaln.

Krzysztof K.
- ,,Dzie Przedsibiorczoci” jest znakomit moliwoci poznania miejsc pracy, spdziem go w sklepie komputerowym. Moim zdaniem taka praktyka powinna trwa minimum tydzie. Zupenie inaczej wyglda praca w takim miejscu ni moje wyobraenia o niej. Uwaam, e spostrzeenia z tego dnia pomog mi w podjciu decyzji o mojej przyszoci. Kto wie, moe zao swój wasny sklep…

Adam K.
- Dzie by ciekawy ze wzgldu na to, e miaem okazj przyjrze si, jak wyglda stanowisko pracy stranika miejskiego. Nabyem równie ciekawe dowiadczenia w postaci obserwacji pracy w terenie. Panowa spory ruch, zjawiao si wiele osób z problemami natury prawnej. Jestem uczestnikiem projektu od trzech lat. Uwaam, e jest dobrym sposobem na poznanie swoich umiejtnoci.

Szkolny koordynator  projektu
Marta Augustynowska-Klincewicz.