panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Biznes przy tablicy w klasach technikum hotelarskiego.
Biznes przy tablicy w klasach technikum hotelarskiego. Drukuj E-mail
W Polsce po raz siódmy zosta zorganizowany projekt „Otwarta firma” trwajcy w dniach 17.11-21.11.2014. Jego celem jest przyblienie uczniom wiedzy na temat pracy firm.
„Biznes przy tablicy” to projekt, którego ide jest udzia pracownika firmy w  spotkaniu z uczniami na terenie szkoy, podczas którego  opowiada o swojej pracy, o brany, w której jest zatrudniony. Nasza szkoa równie wzia udzia w tym przedsiwziciu, a koordynatorem projektu bya Pani Marta Augustynowska - Klincewicz.

Biznes przy tablicy w klasach technikum hotelarskiego  Biznes przy tablicy w klasach technikum hotelarskiego  Biznes przy tablicy w klasach technikum hotelarskiego

W dniu 21.11 2014r. odbyo si spotkanie z przedstawicielk pensjonatu i restauracji „Pod Dwiema Lipami” Pani Mieczysaw Nawrock, w którym uczestniczyy  klasy II i III technikum hotelarskiego. Na wstpie zostaa przybliona krótka historia dziaalnoci obiektu.  Modzie z zaciekawieniem wysuchaa historii o pasji do wykonywanego zawodu i powiceniu w  pracy. Spotkanie przebiego w miej atmosferze, pomimo tak  krótkiego czasu uczniowie zdyli zada kilka ciekawych pyta, na które uzyskali wyczerpujce odpowiedzi.
Oto niektóre z nich…
1. Na co najbardziej zwraca Pani uwag swoim pracownikom?
-”Najbardziej uczulam swoich pracowników na zapamitywanie goci i zwracanie uwagi na szczegóy np. przy którym stoliku go siedzia, który pokój dosta, co zamówi. Przy nastpnej wizycie go bdzie zaskoczony, e pracownik Go pamita i bdzie to miy gest.”
2.Czy pensjonat jest  reklamowany?
-„Nasz reklam s nasi klienci  - tak zwana „ywa reklama” lub „poczta pantoflowa”.
3. Jak pensjonat sobie radzi z konkurencj?
-„Pensjonat jest otwarty na konkurencj i poleca innych, poniewa maj produkty, których my nie mamy, a go ich potrzebuje. Nie chodzi o finanse tylko o to, eby go by speniony i zadowolony. Jest to bardziej wspópraca ni rywalizacja - dla dobra gocia.”
4. Czy lubi Pani swoj prac?
-„Podchodz do niej z ogromn pasj i zainteresowaniem, ludzie przebywajcy w hotelu lub restauracji wychodzc  zadowoleni,  daj mi „powera” do dalszej pracy. Zawsze staram si by go czu si jak w domu, dbam o kady szczegó by zadowoli nawet najbardziej wymagajcego klienta.”
     Na koniec spotkania uczniowie podzikowali Pani Mieczysawie Nawrockiej oklaskami oraz bukietem kwiatów. Zostalimy zaproszeni do pensjonatu „Pod Dwiema Lipami” i chtnie z tej propozycji skorzystamy.
Anna Kamiska
Patryk Janczura
Anna Siwiec