panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

186 dni 8 godzin 34 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Uczniowie NST w Laboratorium Tyfloinformatycznym Politechniki Wrocawskiej.
Uczniowie NST w Laboratorium Tyfloinformatycznym Politechniki Wrocawskiej. Drukuj E-mail
18.11.2014 r. uczniowie technikum informatycznego Noworudzkiej Szkoy Technicznej wzili udzia w warsztatach dotyczcych tematyki nowych technologii w subie osobom niepenosprawnym. Warsztaty przeprowadzone zostay w Laboratorium Tyfloinformatycznym Politechniki Wrocawskiej zajmujcym si pracami badawczo-rozwojowymi w zakresie rozwiza informatycznych, zapewniajcych osobom niewidomym i niedowidzcym dostp do literatury naukowej, materiaów dydaktycznych i systemów e-learningu oraz w zakresie oceny moliwoci wykorzystania w procesie ksztacenia wprowadzanych na rynek rozwiza informatycznych dla osób niewidomych i sabowidzcych. Laboratorium specjalizuje si równie w zakresie adaptacji materiaów dydaktycznych dla osób z dysfunkcj (wzroku).

Uczniowie NST w Laboratorium Tyfloinformatycznym Politechniki Wrocawskiej.  Uczniowie NST w Laboratorium Tyfloinformatycznym Politechniki Wrocawskiej.  Uczniowie NST w Laboratorium Tyfloinformatycznym Politechniki Wrocawskiej.

Warsztaty skaday si z trzech czci. W pierwszej zostay omówione najpopularniejsze wady wzroku i ich specyfika oraz prezentacja dostpnych rozwiza technologicznych umoliwiajcych obsug komputera osobom niedowidzcym. Uczestnicy warsztatów mogli samodzielnie zapozna si z zasadami dziaania specjalistycznego oprogramowania powikszajcego, oraz sprawdzi z jakimi trudnociami spotykaj si osoby z rónymi wadami wzroku podczas korzystania z komputera. Zostaa zademonstrowana moliwo powikszenia zawartoci ekranu nawet do 36 razy przy uyciu najlepszych algorytmów skalowania obrazu. Prowadzcy zaprezentowali specjalistyczne lupy elektroniczne i powikszalniki ekranowe, a modzie wykonujc wiczenia praktyczne zapoznaa si z ich obsug. W dalszej czci warsztatów przedstawiono sposób na czytanie dokumentów papierowych takich jak np. ksiki przez osoby majce problemy ze wzrokiem oraz specjalistyczne oprogramowanie do tworzenia tyflografik, gdzie uczniowie mogli w ramach wiczenia spróbowa stworzy samodzielnie grafik w formie dostpnej dla osoby niewidomej w dwóch najpopularniejszych alternatywnych postaciach: na papierze mikrokapsukowym oraz za pomoc drukarek brajlowskich.

W drugiej czci warsztatów zostaa zaprezentowana metoda bezwzrokowej obsugi komputera przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania odczytu ekranu (Screenreader). Uczniowie mieli te moliwo zaobserwowania zasady dziaania monitora brajlowskiego i jego praktycznego wykorzystania. Zostay take omówione i zademonstrowane urzdzenia umoliwiajce odczytanie gosem syntetycznym pism czarno-drukowych oraz poruszono zagadnienie notatnika brajlowskiego i zasady jego dziaania.

Cz trzecia warsztatów traktowaa o pimie punktowym oraz zasadach okrelajcych posugiwanie si alfabetem brajla. Skupiono si tu równie na korzystaniu z urzdze dotykowych przez osoby niewidome na przykadzie platformy Android. Prowadzcy omówili zagadnienia zwizane z syntez mowy i znaczenie sów: availability vs. accessibility w kontekcie - dlaczego tak trudno zrozumie sowo "dostpno". Zaprezentowali take bezwzrokow obsug zaawansowanych programów na przykadzie wykonywania zada dwikowo-produkcyjnych. Odpowiedziano równie na pytanie: Co si dzieje, kiedy programista pisze niechlujny kod? Zagadnienie to wzbudzio najwiksze zainteresowanie wród modziey noworudzkiej szkoy, gdy jest bezporednio zwizane z kierunkiem ich ksztacenia i póniejszego wykonywania zawodu przez przyszych informatyków.

Udzia w warsztatach pokaza, e osoba niewidoma moe pracowa tak samo wydajnie jak penosprawni koledzy i koleanki, a na rynku s dostpne nowatorskie rozwizania uatwiajce prac osob z dysfunkcj wzroku, wad jest jednak ich wysoka cena.

DJ