panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Stypendium Prezesa Rady Ministrw
Stypendium Prezesa Rady Ministrw Drukuj E-mail
Wywiad "na gorco" z naszym stypendyst Wojciechem Wojtyczk. Przypomnijmy, e zosta nagrodzony podczas uroczystej gali.
Red: Wojciechu w jaki sposób mona zdoby stypendium Prezesa Rady Ministrów?
WW: Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje ucze, który uzyska najwysz redni ocen w szkole.
Red: Chcc zdoby owe stypendium, czego trzeba si wyrzec, z czego zrezygnowa?
WW: Zdobycie tego stypendium wie si, jak ju wczeniej wspomniaem z osigniciem wysokiej redniej. Nie trzeba ponosi bardzo duych wyrzecze, wystarczy powici troch czasu na systematyczn nauk.

Stypendium Prezesa Rady Ministrw  Stypendium Prezesa Rady Ministrw  Stypendium Prezesa Rady Ministrw

Red: Uwaasz, e Twoja szkoa stwarza Ci dobre warunki, by w peni móg rozwija swoje liczne talenty?
WW: Moja szkoa pozwala mi si rozwija i uczy prawidowo, a take poszerza swoj wiedz i zainteresowania na zajciach pozalekcyjnych. W gimnazjum miaem dylemat jak szko wybra. Teraz wiem, e by to doskonay wybór. W Noworudzkiej Szkole Technicznej mog si realizowa i rozwija, a co najwaniejsze koczc j zdobd zawód.
Red: Jeste bardzo aktywnym uczniem, bierzesz udzia w konkursach, wic musisz si sporo uczy. Czy mimo to, znajdujesz czas na spotkania towarzyskie?
WW: Staram si tak zaplanowa wszystko i rozoy czas na nauk, obowizki domowe, aby znale równie chwil na przyjemnoci.
Red: A kto Ci wspiera w deniu do celu?
WW: Staraem si tylko dobrze wypeni swoje obowizki, a otrzymanie stypendium byo bardzo miym docenieniem mojej pracy. Osobami motywujcymi mnie do pracy byli nauczyciele Noworudzkiej Szkoy Technicznej, którzy stawiali przede mn nowe zadania, zachcajc mnie do udziau w rónych konkursach i pomagajc w przygotowaniu do nich.
Red: Zechciaby moe da rad tym, którzy d do celu…
WW: Najwaniejsze to by systematycznym oraz nie zniechca si trudnociami.