panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Hotelarze ucz si nie tylko w szkole - warsztaty w WSH we Wrocawiu
Hotelarze ucz si nie tylko w szkole - warsztaty w WSH we Wrocawiu Drukuj E-mail
Dnia 09 grudnia 2014r odbyy si warsztaty w Wyszej Szkole Handlowej we Wrocawiu w ramach projektu MKZ 2. Tematami zaj byy : przygotowanie oferty turystycznej z wykorzystaniem walorów i atrakcji turystycznych Polski i wiata oraz oferty usug wiadczonych przez hotel z elementami pracy menadera hotelu.

Hotelarze ucz si nie tylko  w szkole - warsztaty w WSH we Wrocawiu  Hotelarze ucz si nie tylko  w szkole - warsztaty w WSH we Wrocawiu  Hotelarze ucz si nie tylko  w szkole - warsztaty w WSH we Wrocawiu
Przeprowadzalimy dyskusj pod kierunkiem pracownika naukowego na temat m.in. :
  • Ruchu turystycznego na wiecie i w Polsce.
  • Skd wiedzie co jest atrakcyjne, co si podoba i co przyciga turystów?!
  • Najwaniejszych atrakcji turystycznych Europy i wiata.
  • Najwaniejszych atrakcji turystycznych Polski.
  • Nowoczesnych technologii w programowaniu imprez turystycznych.
  • Programów turystycznych.
Dowiedzielimy si równie, e pierwszym krokiem do udanej inwestycji hotelowej jest przeprowadzanie bada rynku i wykonalnoci finansowych. Poznalimy wiele przydatnych stron internetowych w brany hotelarskiej. Podczas zaj  wyszukiwalimy opinii na temat obiektów hotelarskich na naszym terenie.
Zajcia byy interesujce oraz wzbogaciy nasz wiedz i uwiadomiy potrzeb dalszego ksztacenia si w atrakcyjnym zawodzie, jakim jest technik hotelarz.
Anna Szliwiska i Julia Wojdya uczennice Kl. 2 bT