panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej Drukuj E-mail
Technik elektryk

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
przygotowuje materiay cyfrowe do publikacji w mediach, tworzy i publikuje projekty multimedialne oraz wykonuje wydruki cyfrowe.

Absolwent szkoy ksztaccej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej zostaje przygotowany do wykonywania nastpujcych zada zawodowych:
  1)    przygotowywania publikacji i prac graficznych do drukowania;
  2)    obsugiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii;
  3)    przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;
  4)    wykonywania i wdraania internetowych projektów multimedialnych;
  5)    prowadzenia procesów drukowania.
Do wykonywania zada zawodowych niezbdne jest osignicie efektów ksztacenia okrelonych w podstawie programowej ksztacenia w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej:
  -  efekty ksztacenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ);
  -  efekty ksztacenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usugowego stanowice podbudow do ksztacenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.i) i PKZ(A.l);
  -  efekty ksztacenia waciwe dla kwalifikacji wyodrbnionej w zawodzie:

PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka drukówUMIEJTNOCI DODATKOWE:
W programie nauczania dla zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej uwzgldniono modelowanie 3D.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
W programie nauczania dla zawodu technik cyfrowych procesów graficznych uwzgldniono przedmioty ogólnoksztacce: geografia i jzyk obcy nowoytny, których nauka odbywa si bdzie na poziomie rozszerzonym oraz uwzgldniono przedmiot historia i spoeczestwo, jako przedmiot uzupeniajcy.

KARIERA ZAWODOWA
Prac znajdziesz w przemyle poligraficznym, drukarniach cyfrowych, wydawnictwach, agencjach reklamowych, agencjach public relations, firmach projektujcych strony internetowe, opracowujcych animacje, klipy filmowe oraz prezentacje multimedialne. Moesz take prowadzi wasn dziaalno gospodarcz.

Praktyki dla uczniów BEDAX.