panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Modzieowy Zesp Mediacyjny
Modzieowy Zesp Mediacyjny Drukuj E-mail
W Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie powoany zosta Modzieowy Zespó Mediacyjny. Przez mediacj rozumiemy sposób rozwizywania konfliktów przy udziale bezstronnego mediatora, pozwalajcy na osignicie porozumienia, które satysfakcjonuje obie strony.

Modzieowy Zesp Mediacyjny  Modzieowy Zesp Mediacyjny  Modzieowy Zesp Mediacyjny

W skad zespou wchodz uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich, charakteryzujcy  si nastpujcymi cechami:
pokora i szacunek - wobec ycia, siebie i innych ludzi, wobec ludzkich spraw,
  • poszanowanie wartoci innych ludzi,
  • respekt wobec ludzkich wizi.
  • lojalno wobec cnót moralnych i uniwersalnych wartoci etycznych,
wiadomo siebie i wewntrzna sia - znajomo walorów i saboci (stae poznawanie siebie, wasna terapia),
  • wiadomo potrzeby doskonalenia siebie,
  • zdolno panowania nad swoimi emocjami
  • wiara w sukces i konsekwencja w deniu do osigania celów,
  • opanowanie, cierpliwo, konsekwencja, wytrwao,
  • praca nad sob (zaznajomie si z istot i podoem konfliktów - to znaczy, e pracujesz nad sob)
Uczniowie Ci wraz z opiekunem grupy pani pedagog Mart Leniak 4 marca 2015 r. uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowej Rudzie dotyczcych dziaalnoci Modzieowego Zespou Mediacyjnego.