panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow KONFERENCJA POLSKO SZKOA WOBEC CZECH I RELACJI POLSKO - CZESKICH
KONFERENCJA POLSKO SZKOA WOBEC CZECH I RELACJI POLSKO - CZESKICH Drukuj E-mail
W dniach 07-08.05.2015 roku dziewicioosobowa grupa pod opiek pani Weroniki Gski wzia udzia w konferencji „Polska szkoa wobec Czech i relacji polsko - czeskich”,  wspófinansowanej przez Uni Europejsk w ramach Programu Operacyjnego Wspópracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska.
Spotkanie rozpoczo si w Nachodzie, gdzie po sprawnie przeprowadzonej rejestracji przywitano nas sodkim poczstunkiem.
Otwarcie konferencji nastpio o godzinie 10:30 i rozpoczo si wystpieniem zaproszonych goci, po którym uczniowie wraz ze swoimi opiekunami mieli przyjemno wysuchania wykadu inauguracyjnego.

KONFERENCJA POLSKO SZKOA WOBEC CZECH I RELACJI POLSKO - CZESKICH  KONFERENCJA POLSKO SZKOA WOBEC CZECH I RELACJI POLSKO - CZESKICH  KONFERENCJA POLSKO SZKOA WOBEC CZECH I RELACJI POLSKO - CZESKICH

W czasie odbywajcej si konferencji rozwaalimy kwestie stosunków Rzeczpospolitej Polski z Republik Czesk. Program konferencji obejmowa wiele tematów, które zostay zaprezentowane przez przybyych goci, a wród nich:
  1. „Co nas czy, co nas dzieli”- Jolanta Rojewska- Konsultant w Filii w Wabrzychu Dolnolskiego Orodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocawiu.
  2. „Dobre praktyki we wspópracy na Polsko-Czeskim Pograniczu”-Jan Birke -Burmistrz Nachodu, oraz Czesaw Krcichwost- Radny Województwa Dolnolskiego
  3. „Akcent@com”-Wzajemne poznawanie gwarancj wspópracy”-Mariola Berg- Kierownik w Filii w Wabrzychu Dolnolskiego Orodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocawiu.
  4. „Kuchnia Czeska”-Hubert Krech-Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój” w Krosnowicach.
  5.  „Czeskie atrakcje turystyczne”-prof. Marian Kochniarz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocawiu.
W trakcie spotkania, kady z uczestników biorcych udzia w konferencji otrzyma „Nietradycyjny podrcznik komunikacji polsko - czeskiej i czesko – polskiej”.
    Po obradach Jan Birke - Burmistrz Nachodu, zaprosi nas do zwiedzania piknego Ratusza, który swoj histori siga po rok 1902 ,zbudowany zosta w stylu nowo renesansowym wedug projektu architekta Podhájského. Front budowy jest bogato zdobiony. W malowniczym miecie spróbowalimy równie regionalnych potraw, i jeszcze tego samego dnia zwiedzilimy XIII wieczny Zamek. Gród gotycki zosta zaoony przez rycerza Hrona z rodu Naczeraticów jako fortyfikacja bronica przeczy z Czech do Kodzka. Do XVIII wieku obiekt by wielokrotnie przebudowywany. W okresie panowania rodu Smirickych zamek by przebudowany na renesansowy, a w czasie rzdów rodu Piccolominii na siedzib barokow, wówczas pracami kierowa wybitny architekt woski Carlo Lurago.
      Zwiedzilimy take znajdujcy si równie w Nachodzie Browar Primator, który zosta zaoony w 1872 roku. Zakad znany jest z produkcji rónych gatunków piwa pod mark Primátor.
    Peen wrae dzie zakoczy si grillowaniem, a dla chtnych dodatkowym powrotem do Nachodu w celu podziwiania penego emocji widowiska, którym by pokaz sztucznych ogni z okazji 70.rocznicy zakoczenia II wojny wiatowej, prezentowany z Zamku, który usytuowany jest na wzgórzu.
        Kolejny dzie konferencji  dostarczy nam nowych wiadomoci z zakresu historii, tradycji i relacji polsko - czeskich.

Sandra Mateja, klasa 2bT