panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Zajcia integracyjne w NST
Zajcia integracyjne w NST Drukuj E-mail
      W Noworudzkiej Szkole Technicznej tradycj jest  organizowanie zaj integracyjnych dla klas pierwszych. Integracja zespou klasowego jest spraw bardzo wan  dla kadego wychowawcy. Pierwszego wrzenia otrzymuje on list osób, które szybko naley przeksztaci w jednolity twór, stanowicy zgran cao. Jest to gwarancja sprawnej, efektywnej i przyjemnej pracy wychowawcy oraz komfortowego samopoczucia uczniów. Modzie staje si wówczas aktywna i chtna do pracy, dobrze pracuje w grupie i jednoczenie  potrafi twórczo myle, co staje si  coraz istotniejszym argumentem na rynku pracy.

Zajcia integracyjne w NST  Zajcia integracyjne w NST  Zajcia integracyjne w NST

Zgodnie z tradycj w tym roku równie w kolejne dni klasy pierwsze w asycie wychowawcy i pedagoga szkolnego wybray si na zajcia integracyjne poczone z ogniskiem i zwiedzaniem pobliskich terenów.
      Przepikne szlaki Wzgórz Wodzickich pokieroway Nas w stron  Bieganowa oraz góry w. Anny. Wspólny wysiek po zdobyciu szczytu, gry i zabawy integracyjne oraz ognisko stay si  doskona okazj do wzajemnego poznania si uczniów, wychowawców i pedagoga we wszystkich klasach pierwszych.
        Pocztek nauki w nowej szkole uznajemy za rozpoczty, a uczniom klas pierwszych yczymy samych sukcesów w murach nowej szkoy jak staa si dla nich Noworudzka Szkoa Techniczna w Nowej Rudzie.