panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Wizyta wolontariuszy
Wizyta wolontariuszy Drukuj E-mail
     Ju po raz trzeci nasza szkoa bierze udzia w midzynarodowym projekcie AIESEC - globalnej organizacji zrzeszajcej modzie z caego wiata. Organizacja nieustannie realizuje program praktyk i wolontariatów, a w Polsce obecna jest w 17 najwikszych orodkach akademickich. Projekt ma na celu szerzenie tolerancji i midzy kulturowoci oraz rozwijanie przedsibiorczoci wród uczniów szkó ponadgimnazjalnych. Poprzez ywy kontakt z jzykiem obcym uczniowie mog sprawdzi oraz doskonali swoje umiejtnoci jzykowe, rozwin swój potencja oraz pogbi swoj wiedz na temat otaczajcego ich wiata.

Wizyta wolontariuszy  Wizyta wolontariuszy  Wizyta wolontariuszy

    W tym roku Noworudzka Szkoa Techniczna goci u siebie dwóch wolontariuszy. Osman, 20-letni student inynierii chemicznej przyjecha do nas a z Ameryki rodkowej-Gwatemali. Natomiast Will, lat 21,  (uywajcy dla uatwienia anglojzycznego imienia) przyjecha z Tajwanu. Jest studentem ekonomii i finansów na uniwersytecie w Australii. Obaj studenci s osobami otwartymi, chtnymi do integracji z modzie oraz ciekawymi wiata. Ich pasj s podróe i poznawanie nowych ludzi. Bardzo atwo przystosowuj si do nowych warunków i chtnie opowiadaj o swoich krajach. Ju po kilku zajciach kulturowych odnosi si wraenie, e wiat to globalna wioska, w której kady dowiadcza podobnych radoci i trosk, niezalenie od koloru skóry czy wyznania.
    Projekt AIESEC to doskonaa okazja dla naszych uczniów do poznania innych kultur, przeamywania barier jzykowych oraz –wzorem naszych wolontariuszy- nabrania odwagi do aktywnego przeywania swojego ycia.
Naley jednak podkreli, e projekt doszed do skutku dziki uprzejmoci Prezesa Zarzdu Centrum Turystyczno- Sportowego Pana Pawa Marciniaka, który zapewni naszym gociom baz noclegow na czas ich pobytu w Nowej Rudzie, za co serdecznie dzikujemy.
Agnieszka Kozowska