1. Dyrektor Szkoły
mgr Brygida Gąsior
Nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe Szkoła Kontaktów Interpersonalnych na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego dla nauczycieli na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz podyplomowe studia organizacji i zarządzania Menadżer w Oświacie. Założycielka Punktu Konsultacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Nowej Rudzie, do 2005 r. konsultant i kierownik. Ekspert Ministra Edukacji Narodowej w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.
2. Wicedyrektor
mgr inż. Jerzy Kornata
Nauczyciel mianowany. Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania. Pracował jako kierownik produkcji w zakładach elektronicznych, administrator sieci komputerowej, specjalista informatyk, programista. W oświacie pracuje od 1999 roku.
3. Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Eugeniusz Motyka
Nauczyciel dyplomowany. Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kierownik szkolenia praktycznego.