1. Dyrektor Szkoły
mgr Brygida Gąsior
Nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe Szkoła Kontaktów Interpersonalnych na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego dla nauczycieli na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz podyplomowe studia organizacji i zarządzania Menadżer w Oświacie. Ekspert Ministra Edukacji Narodowej w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Od 2013 roku Dyrektor Noworudzkiej Szkoły Technicznej.
2. Wicedyrektor
mgr Malgorzata Kałwak
Nauczyciel dyplomowany, magister filologii germańskiej. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania oświatą oraz nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - Technik ekonomista. Czynny egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu oraz koordynator projektów międzynarodowych w ramach programu ERASMUS+. Prywatnie lubi sporty zimowe, latem rower oraz podróżowanie.
3. Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Eugeniusz Motyka
Nauczyciel dyplomowany. Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kierownik szkolenia praktycznego.