Lp. Imię i Nazwisko Funkcja Telefon Bud.
1 mgr Edyta Mierzicka kierownik administracyjno-gospodarczy 74 872 2242 wewn. 14 A
2 Beata Smółka specjalista do spraw uczniowskich 74 872 2242 wewn. 27 A
3 Paulina Smółka referent biurowy 74 872 2242 wewn. 21 A
4 Przemysław Krzosek Administrator sieci komputerowej A