panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna
Szkoy Sukcesu Zawodowego
Warsztaty fotograficzne grafikw Drukuj E-mail
       W dniach 28-30 marca w Naszej Szkole w ramach Projektu Szkoy Sukcesu Zawodowego odby si kurs podstaw fotografii. W kursie brali udzia uczniowie z klasy 3 technik grafiki i poligrafii cyfrowej i technik hotelarstwa oraz opiekunowie przedmiotów zawodowych poligraficznych. Zajcia odbyway si w sali komputerowej i w terenie. Zapoznalimy si z histori fotografii, poznalimy rodzaje fotografii, budow aparatu fotograficznego, podstawy wykonywania rónego rodzaju zdj. Mielimy moliwo wzi udzia w warsztatach plenerowych fotografujc przyrod i nasze koleanki i kolegów. W zaimprowizowanym studio fotograficznym w naszej pracowni stworzylimy plan zdjciowy. Ogrywalimy role fotografa i modela. Zajcia byy bardzo ciekawe, przedstawione interesujco przez pani fotograf. Fotografia mikro, makro, biuti to ju nie jest tajemnica. Niektórzy z nas spenili si jako fotografowie, inni wcielili si w role modela - miechu, pozowania i dziwnych min nie zabrako. Okazao si,e praca fotografa to nie tylko wykonywanie zdj, ale take praca fizyczna - montowanie owietlenia, scenerii, podczanie obiektywów, ustawianie statywów. Nagrod okazywao si ciekawie wykonane zdjcie. A oto migawki z naszych zaj.


 
Harmonogram form wsparcia Drukuj E-mail
2022


2021


2020Tytu projektu: Szkoy Sukcesu Zawodowego Drukuj E-mail
Tytu projektu: Szkoy sukcesu zawodowego

Lider projektu: Dolnolska Federacja Organizacji Pozarzdowych
Partnerzy projektu: Fundacja „Krzyowa” dla Porozumienia Europejskiego, Powiat widnicki
Realizatorzy projektu: Noworudzka Szkoa Techniczna, Kodzka Szkoa Przedsibiorczoci
Projekt skierowany jest do: uczniów Noworudzkiej Szkoy Technicznej oraz Kodzkiej Szkoy Przedsibiorczoci w powiecie kodzkim oraz nauczycieli ksztacenia zawodowego i pracowników pedagogicznych z tych szkó.

Termin realizacji: od 02.03.2020 do 28.02.2022
Warto dofinansowania z UE: 2 179 185,46

Gównym celem projektu jest zwikszenie szans na zatrudnienie uczniów ksztacenia zawodowego Powiatu Kodzkiego oraz wzrost kompetencji nauczycieli praktycznej nauki zawodu i pracowników pedagogicznych poprzez:

Czytaj cao...