panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Technikum (5-letnie po szkole podstawowej)
Technikum (5-letnie po szkole podstawowej)
Nauka w technikum trwa 5 lat. Ukoczenie technikum umoliwia uzyskanie dyplomu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe, a take uzyskanie wiadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.