panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna
Technik handlowiec Drukuj E-mail
Technik handlowiecTechnik handlowiec zajmuje si profesjonaln obsuga klienta zgodnie ze standardami danej firmy. Wykonuje czynnoci zawodowe w punktach sprzeday detalicznej, drobnodetalicznej, hurtowej oraz sklepach internetowych (symbol zawodu 522305).

Absolwent szkoy ksztaccej w zawodzie technik handlowiec zostaje przygotowany do wykonywania nastpujcych zada zawodowych:
1)    podstaw handlu;
2)    organizowania sprzeday;
3)    sprzeday towarów;
4)    organizowania dziaa reklamowych i marketingowych;
5)    zarzdzania dziaalnoci handlow;
6)    sporzdzania dokumentacji ekonomiczno-finansowej.

Kwalifikacje wyodrbnione w zawodzie:

HAN.01. Prowadzenie sprzeday
HAN.02. Prowadzenie dziaa handlowych


UMIEJTNOCI DODATKOWE:
W programie nauczania dla zawodu technik handlowiec uwzgldniono reklam multimedialn - projektowanie materiaów reklamowych oraz E-commerce w praktyce.

KARIERA ZAWODOWA
Prac znajdziesz w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej jako: handlowiec; przedstawiciel handlowy; kierownik dziau handlowego; telemarketer; Product Manager; referent/specjalista/asystent ds.: obsugi klienta, sprzeday, zaopatrzenia, specjalista ds. zakupów; koordynator sprzeday; kierownik punktu sprzeday; konsultant ds. sprzeday.

Praktyki dla uczniów: firmy handlowe.