panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna
Technik informatyk Drukuj E-mail
Technik informatykTechnik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe z urzdzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Projektuje i administruje lokalnymi sieciami komputerowymi. Tworzy i administruje strony internetowe i bazy danych.

Absolwent szkoy ksztaccej w zawodzie technik informatyk zostaje przygotowany do wykonywania nastpujcych zada zawodowych:
  1)  montowania oraz eksploatacji komputera i urzdze peryferyjnych;
  2)  projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
  3)  projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
  4)  tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
Do wykonywania zada zawodowych niezbdne jest osignicie efektów ksztacenia okrelonych w podstawie programowej ksztacenia w zawodzie technik informatyk:
   -  efekty ksztacenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ);
   -  efekty ksztacenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowice podbudow do ksztacenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.b);
   -  efekty ksztacenia waciwe dla kwalifikacji wyodrbnionych w zawodzie:
  EE.08 (E.12, E.13) Monta i eksploatacja systemów komputerowych, urzdze peryferyjnych i sieci,
  EE.09 (E.14) Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

W programie nauczania dla zawodu technik informatyk uwzgldniono przedmioty ogólnoksztacce: informatyka i matematyka, których nauka odbywa si bdzie na poziomie rozszerzonym.

KARIERA ZAWODOWA
Prac znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprztu), urzdach (administratorzy baz danych i sieci), a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gaziach gospodarki narodowej, w których maj zastosowanie komputery. Moesz take prowadzi wasn dziaalno gospodarcz.

INNOWACJA:  gry komputerowe, multimedia, e-sport.