panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Konkursy arrow XVIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny w NST ju za nami
XVIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny w NST ju za nami Drukuj E-mail
„Granice mego jzyka oznaczaj granice mego wiata”
Ludwig  Wittgenstein
      Warto by moe przywoa t synn myl, aby zwróci uwag na fakt, jak olbrzymi rol w yciu czowieka, narodów, spoecznoci odgrywa jzyk. Temu te suy na pewno Powiatowe Dyktando Ortograficzne „Miss/Mister Ortografii”.
     26 kwietnia 2017 r. w Noworudzkiej Szkole Technicznej po raz osiemnasty spotkali si uczniowie szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, aby wzi udzia w nieatwym przecie konkursie organizowanym pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Kodzkiego. Imprez uwietnili  zaproszeni przez organizatorów gocie, midzy innymi przedstawiciel Kuratorium Owiaty we Wrocawiu mgr Magdalena Sty - Kruszelnicka.

XVIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny  XVIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny  XVIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny

    Naley podkreli, e swoj szczególn „opraw” Dyktando zawdzicza sponsorom, którym bardzo dzikujemy. S to: Starosta Powiatu Kodzkiego – Maciej Awie, Urzd Miasta Nowa Ruda – burmistrz Tomasz Kiliski, Urzd Gminy Nowa Ruda – wójt Adrianna Mierzejewska, Centrum Turystyczno-Sportowe Nowa Ruda – Pawe Marciniak, Matplast, ARR AGROREG. Dodatkow atrakcj uroczystoci staa si wycieczka do Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, na któr zaprosia uczniów i ich opiekunów Pani Dyrektor, mgr Brygida Gsior, zwracajc uwag w swoim powitalnym przemówieniu na górnicz tradycj NST. Dziki niej modzie moga interesujco spdzi czas wicy si z oczekiwaniem na wyniki konkursu.

 Zwycizcami  XVIII Powiatowego Konkursu Ortograficznego zostali:
 w kategorii szkó gimnazjalnych
Karolina Janikowska – I miejsce (Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie)
Roch Morawski – II (Gimnazjum przy LO im. Chrobrego w Kodzku)
Liwia Markisz –III (Zespó Szkó Alternatywnych w Kodzku)

 w kategorii szkó ponadgimnazjalnych:
Paulina Matkowska – I miejsce (LO w Ldku Zdroju)
Adrianna Kwiatkowska – II (LO im. Chrobrego w Kodzku)
Zofia Borszowska – III  (ZSP nr 1 w Kodzku)


 Gratulujemy im sukcesu a jednoczenie dzikujemy wszystkim modym ludziom oraz ich opiekunom za udzia w konkursie.
    Na koniec sowa wdzicznoci naley równie skierowa do organizatorów Dyktanda, do Renaty Kowalskiej, Beaty Skibiskiej, Elbiety Szuby oraz do wszystkich osób, które z nimi wspópracoway: Urszuli Soninki, Jolanty Chuchli, Sylwii Dajczer - Gaczyskiej oraz do klasy 3b technikum  hotelarskiego za obsug gastronomiczn.
    Liczymy, e w kolejnych latach modzie równie ywo odpowie na zaproszenie do NST, aby da wyraz swojego zaangaowania na rzecz kultury jzyka.