panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Zawodowy Dolny lsk arrow Warsztaty na Politechnice Wrocawskiej
Warsztaty na Politechnice Wrocawskiej Drukuj E-mail
O3.04.2017r. grupa 15 uczniów technikum informatycznego Noworudzkiej Szkoy Technicznej pod opiek p. Daniela Jaboskiego, wzia udzia w zajciach laboratoryjnych na Politechnice Wrocawskiej w ramach projektu Zawodowy Dolny lsk. Tematem zaj, które realizowane byy na Wydziale Mechanicznym uczelni, byy „Wspóczesne metody pomiarów elementów maszyn”.

Warsztaty na Politechnice Wrocawskiej  Warsztaty na Politechnice Wrocawskiej  Warsztaty na Politechnice Wrocawskiej

Metrologia, bo tak w skrócie okrela si nauk dotyczc sposobów dokonywania pomiarów oraz zasad interpretacji uzyskanych wyników, jest szeroko stosowana w zakadach produkujcych najróniejsze podzespoy, które wymagaj precyzji wykonania. Uczniowie po wstpnych zajciach wykadowych, które prowadzi dr in. Jacek Ziemba, mieli okazj pozna narzdzia suce do pomiaru, na specjalnie przygotowanych stanowiskach laboratoryjnych oraz dokonywali interpretacji uzyskanych wyników, gównie pod wzgldem ich dokadnoci i poprawnoci.
Bya to niezwyka lekcja szczególnie dla uczniów klas maturalnych, którzy niebawem stan przed wyborem uczelni wyszej, jako kolejnego etapu na drodze swojej edukacji.
Zarówno koszt zaj, transport jak i wyywienie leay po stronie organizatora, a sam Projekt „Zawodowy Dolny lsk” jest wspófinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnolskiego 2014-2020