panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Wizyta w Sejmiku Wojewdztwa Dolnolskiego
Wizyta w Sejmiku Wojewdztwa Dolnolskiego Drukuj E-mail
27 padziernika 2017r. uczniowie klas pierwszych Noworudzkiej Szkoy Technicznej w Nowej Rudzie  skorzystali z zaproszenia Przewodniczcego  Sejmiku Województwa Dolnolskiego oraz pracowników  Kancelarii Sejmiku  i wzili udzia w projekcie pod nazw: ,,Lekcja wiedzy o administracji rzdowej i samorzdowej w województwie”. By to wykad multimedialny przeprowadzony w Sali obrad Sejmiku, w Gmachu Dolnolskiego Urzdu Wojewódzkiego.

Wizyta w Sejmiku Wojewdztwa Dolnolskiego  Wizyta w Sejmiku Wojewdztwa Dolnolskiego  Wizyta w Sejmiku Wojewdztwa Dolnolskiego

Tematem zaj byy informacje dotyczce zada  realizowanych  przez Wojewod Dolnolskiego jak i zasad funkcjonowania Samorzdu Województwa Dolnolskiego. Udzia w lekcji stanowi doskona form  wsparcia  procesu edukacji w obszarze szeroko pojtej administracji, który wpywa pozytywnie na ksztatowanie wiadomoci spoecznej modziey oraz  zrozumienia praw i obowizków, wynikajcych z przynalenoci do regionalnej wspólnoty.