panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

19 dni 1 godzin 33 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Pozostae projekty arrow Programowanie z eTwinning
Programowanie z eTwinning Drukuj E-mail
W dniach 24-25 listopada 2017 r. dwie nauczycielki jzyków obcych Noworudzkiej Szkoy Technicznej pani Agnieszka Kozowska oraz pani Magorzata Kawak wziy udzia w krajowym seminarium kontaktowym „Programowanie z eTwinning” we Wrocawiu przygotowanym przez Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji. Akcj patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem seminariów jest doskonalenie umiejtnoci programowania, inspiracja nauczycieli do jeszcze wikszej innowacyjnoci oraz zachcenie uczniów do korzystania z nowoczesnych technologii.

Programowanie z eTwinning  Programowanie z eTwinning  Programowanie z eTwinning

eTwinning zosta zainaugurowany w 2005 roku jako gówna akcja Programu eLearning Komisji Europejskiej, a od 2014 roku jest cile zwizany z Erasmus+, programu Unii Europejskiej wspierajcego edukacj, szkolenia, inicjatywy modzieowe oraz sportowe. eTwinning oferuje platform wspópracy dla pracowników szkó (nauczycieli, dyrektorów szkó, bibliotekarzy, itp.) z jednego z krajów europejskich oraz szkó z Polski, które tutaj komunikuj si, wspópracuj, realizuj projekty, dziel si i, mówic krótko, czuj si i s czci najbardziej ekscytujcej spoecznoci edukacyjnej w Europie.
Seminarium we Wrocawiu zaowocowao powstaniem planów dwóch projektów  ze szkoami partnerskimi z Warszawy, Wrocawia i Zotoryi pt.: „Modzi ludzie w zmieniajcym si wiecie zawodowym” i „Mobilno-partnerstwo-otwarto”, które zostay ju zarejestrowane na platformie eTwinnig. Tytu drugiego projektu jest cile zwizany z realizacj w szkole projektów ramach Erasmus+, który dotyczy mobilnoci kadry edukacyjnej.