panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Regionalne konferencje programu Erasmus+. Razem zmieniajmy edukacj w Polsce!
Regionalne konferencje programu Erasmus+. Razem zmieniajmy edukacj w Polsce! Drukuj E-mail
14 maja br. w Wabrzychu w Pastwowej Wyszej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa odbya si kolejna w tym roku konferencja regionalna programu Erasmus+. Honorowy patronat nad cyklem konferencji objo Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organizatorem wydarze jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+. W spotkaniu wziy udzia pani dyrektor Noworudzkiej Szkoy Technicznej Brygida Gsior oraz nauczyciele jzyków obcych  p. Magorzata Kawak i p. Agnieszka Kozowska, które ju od kilku lat  zaangaowane s w realizacj projektów midzynarodowych w ramach programu Erasmus+.  W konferencji  swój udzia zapowiedziaa minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Podczas wydarzenia minister zainaugurowaa projekt Mobilne Centrum Edukacyjne.

Regionalne konferencje programu Erasmus+. Razem zmieniajmy edukacj w Polsce!  Regionalne konferencje programu Erasmus+. Razem zmieniajmy edukacj w Polsce!  Regionalne konferencje programu Erasmus+. Razem zmieniajmy edukacj w Polsce!

Na spotkaniu eksperci z Narodowej Agencji przedstawili ofert programu Erasmus+ oraz innych programów midzynarodowych realizowanych przez FRSE. Omówione zostay te zasady dotyczce wnioskowania o rodki finansowe. Podczas sesji poruszone zostay takie tematy, jak: atrakcyjna nauka zawodu – jak zbudowa dobry program stay i praktyk zawodowych, rozwijanie kreatywnoci w projektach edukacyjnych czy wolontariat i wspópraca szkoy ze rodowiskiem lokalnym. Ponadto uczestnicy mogli zapozna si z projektem Mobilne Centrum Edukacyjne (naczepa szkoleniowo-dydaktyczna), którego celem jest przekazanie wiedzy na temat nowoczesnych metod nauczania oraz programów zarzdzanych przez Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Multimedialna klaso-pracownia „iLAB”, wirtualna rzeczywisto, gry 3D oraz tzw. tajemnicza wyspa, na to mogli liczy uczestnicy konferencji podczas uroczystego rozpoczcia projektu.