panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

21 dni 7 godzin 39 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Konkursy arrow Wyrnienie w Dolnolskim Konkursie Literackim o Laur Zotego Pira dla uczennicy NST
Wyrnienie w Dolnolskim Konkursie Literackim o Laur Zotego Pira dla uczennicy NST Drukuj E-mail
Paulina Dutkiewicz chodzi do klasy IIIB technikum w zawodzie  technik cyfrowych procesów graficznych i chce pracowa w reklamie. Jednak najwiksz  jej pasj jest pisanie. Najbardziej lubi tworzy teksty  prozatorskie: opowiadania, felietony. S  jednak chwile, kiedy pisze  równie wiersze. Paula naley do tych uczniów Noworudzkiej Szkoy Technicznej, którzy nie boj si wyzwa. Nigdy nie rezygnuje i stara si stawia czoa wszelkim przeciwnociom. Chtnie bierze równie udzia w konkursach  literackich. Jak sama mówi, lubi pisa i robi to dobrze. 17 listopada 2018 uczennica otrzymaa wyrónienie w konkursie poetyckim organizowanym w ramach Midzynarodowego Festiwalu Poetów „Poeci bez granic”. W konkursie brali udzia uczniowie szkó rednich z powiatu kodzkiego, a laureaci zostali zaproszeni  na inauguracj festiwalu do Teatru Zdrojowego w Polanicy.

Wyrnienie w Dolnolskim Konkursie Literackim o Laur Zotego Pira dla uczennicy NST  Wyrnienie w Dolnolskim Konkursie Literackim o Laur Zotego Pira dla uczennicy NST

29 listopada  Paulina otrzymaa kolejne wyrónienie. Tym razem znalaza si wród 30 laureatów Dolnolskiego Konkursu Literackiego o Laur Zotego Pióra „ My Polacy, My Dolnolzacy”.
Jest to spory sukces, poniewa wród wyrónionych znalazo si tylko  dwoje uczniów  szkó zawodowych z caego województwa dolnolskiego.   
Temat pracy, który wybraa Paulina brzmia:
 „ Rozwaania o prawdzie uczu i postaw patriotycznych – opowiadanie.”
 Uczennica, mieszkanka Nowej Rudy, przedstawia w swojej pracy  nasze miasto  i jego mieszkaców.