panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Konkursy arrow Konkurs powiatowy Katy-Golgota Wschodu
Konkurs powiatowy Katy-Golgota Wschodu Drukuj E-mail
5 marca 2019 r. w Zespole Szkó Ogólnoksztaccych im. B. Chrobrego w Kodzku odbya  si  IV edycja Powiatowego Konkursu Historycznego  ,,Katy-Golgota Wschodu”. Do konkursu zakwalifikowali si uczniowie Noworudzkiej Szkoy Technicznej w Nowej Rudzie: Wojciech Baejczyk ( kl.1bT) i Dawid Piaskowski ( kl.4aT). Dawid Piaskowski zosta nagrodzony wyrónieniem. Ide konkursu jest popularyzacja wiedzy o Katyniu, uczczenia pamici ofiar stalinowskich mordów, ksztatowanie postaw patriotycznych i wraliwoci spoecznej na tle dowiadcze Polaków w czasie II wojny wiatowej wród modziey Powiatu Kodzkiego. Konkurs jest adresowany do uczniów szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu kodzkiego. Patronat honorowy nad konkursem objli: Dolnolski Kurator Owiaty, Muzeum Katyskie, Stowarzyszenie ,,Dolnolska Rodzina Katyska”, Starostwo Powiatowe w Kodzku, Instytut Pamici Narodowej – Oddzia we Wrocawiu.

Konkurs powiatowy Katy-Golgota Wschodu  Konkurs powiatowy Katy-Golgota Wschodu  Konkurs powiatowy Katy-Golgota Wschodu