panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Konkursy arrow Jubileusz 20  lecia Powiatowego Konkursu Ortograficznego
Jubileusz 20  lecia Powiatowego Konkursu Ortograficznego Drukuj E-mail

„Miss/Mister Ortografii” w Nowej Rudzie

O tym, jak ogromn rol w yciu czowieka, spoeczestw odgrywa jzyk nie trzeba dzisiaj ju nikogo przekonywa. Wystarczy choby zwróci uwag na fakt, e „buduje”  relacje midzyludzkie, jest nonikiem wartoci czy ródem tosamoci narodowej. Majc na uwadze  tak wielkie jego  znaczenie, a jednoczenie bdc   wiadomym licznych zagroe ze strony wspóczesnego wiata, podejmuje si szereg inicjatyw umoliwiajcych trosk o ten element kultury.   Noworudzka Szkoa Techniczna równie wpisuje si w t  tradycj corocznie organizujc  Powiatowy Konkurs  Ortograficzny „Miss/Mister Ortografii”.

Jubileusz 20–lecia Powiatowego Konkursu Ortograficznego  Jubileusz 20–lecia Powiatowego Konkursu Ortograficznego  Jubileusz 20–lecia Powiatowego Konkursu Ortograficznego

15 marca 2019 r. ju po raz dwudziesty  spotkali si uczniowie szkó  gimnazjalnych, podstawowych i ponadgimnazjalnych, aby wzi udzia w nieatwym przecie  dyktandzie organizowanym pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Kodzkiego. 
    Naley podkreli, e swoj szczególn „rang” konkurs zawdzicza równie sponsorom, którym bardzo dzikujemy. S to: Powiat Kodzki, Urzd Miasta Nowa Ruda, Urzd Gminy Nowa Ruda, Centrum Turystyczno- Sportowe Nowa Ruda, Agencja Rozwoju Regionalnego „Agroreg”, Zakad Przemysu Automatyki Sieciowej Nowa Ruda, Noworudzkie Usugi Komunalne, Cukiernia Ratajczak Nowa Ruda.

 Zwycizcami  XX Powiatowego Konkursu Ortograficznego zostali:

 w kategorii szkó ponadgimnazjalnych
Kacper Bzowy – I miejsce (Zespó Szkó Alternatywnych w Kodzku)
Karol Mikoajczyk – II
(LO w Bystrzycy Kodzkiej)
Karolina Janikowska –III (LO w Nowej Rudzie)

 w kategorii szkó  podstawowych i gimnazjalnych:
Marta Fornalczyk  (Zespó Szkó Publicznych im. J. Pawa II w Kudowie Zdroju)
Adam Mucha 
(Zespó Szkó w Bokowie)
Weronika Nowicka –
(Szkoa Podstawowa nr 2 w Nowej Rudzie)
Marta Tambor
(Powiatowe Gimnazjum Dwujzyczne w Kodzku)
Emilia Jakubowska
(Zespó Szkó Alternatywnych w Kodzku)
Anita Kwieciska
(Zespó Szkó Publicznych im. J. Pawa II w Kudowie Zdroju)

Liczymy, e w kolejnych latach modzie równie ywo odpowie na zaproszenie do NST, aby da wyraz swojemu przywizaniu do kultury narodowej, której nieodcznym elementem jest wanie jzyk.