panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow UMOWA O UTWORZENIU KLASY PATRONACKIEJ PODPISANA
UMOWA O UTWORZENIU KLASY PATRONACKIEJ PODPISANA Drukuj E-mail
Zawód krawiec, wraca do ask !
Noworudzka Szkoa Techniczna wychodzc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy, po raz kolejny tworzy klas patronack, tym razem w zawodzie krawiec. Kierunek bdzie stanowi now ofert edukacyjn NST dla modziey po szkole podstawowej, w roku szkolnym 2021/2022. Dzisiaj, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kodzku zostaa podpisana umowa trójstronna  o wspópracy dydaktycznej pomidzy Powiatem Kodzkim reprezentowanym przez Magorzat Jdrzejewsk-Skrzypczyk Wicestarost, a HELIKON - TEX reprezentowanym przez penomocnika Dorot Cakosz oraz Noworudzk Szko Techniczn reprezentowan przez dyrektora szkoy Brygid Gsior. Zgodnie z zapisami podpisanej umowy, w Noworudzkiej Szkole Technicznej utworzona zostanie grupa patronacka branowej szkoy 1 stopnia w zawodzie krawiec.  Umowa oraz ustalenia poczynione z firma HELIKON - TEX  przewiduj, e firma prowadzi bdzie zajcia praktyczne dla uczniów nowej klasy, wyposay ich w ubranie robocze, zapewni posiek w czasie zaj praktycznych oraz bdzie wypacaa uczniom stypendia od 150 z. w klasie pierwszej, 200 z. w klasie drugiej oraz 250 z. w klasie trzeciej. Uczniowie przez trzy lata nauki bd uczy si zawodu z wykorzystaniem najnowoczeniejszych technologii stosowanych w firmie oraz uczestniczy w procesie produkcyjnym.

UMOWA O UTWORZENIU KLASY PATRONACKIEJ PODPISANA  UMOWA O UTWORZENIU KLASY PATRONACKIEJ PODPISANA  UMOWA O UTWORZENIU KLASY PATRONACKIEJ PODPISANA

Firma HELIKON - TEX jest wiodcym producentem odziey militarnej i paramilitarnej, dysponujc najnowsz technologi, co gwarantuje waciwy poziom realizowanych zaj praktycznych. Dla Noworudzkiej Szkoy Technicznej umowa podpisana z firm ma na celu wzbogacenie oferty dydaktycznej szkoy oraz lepsze powizanie ksztacenia zawodowego z potrzebami regionalnego rynku pracy.  W obwieszczeniu MEN z dnia 27 stycznia 2021 roku zawód krawiec znalaz si na licie zawodów deficytowych w województwie dolnolskim.

Zachcamy modzie do zapoznania si z ofert edukacyjn naszej szkoy.