panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Nowe zawody w NST
Nowe zawody w NST Drukuj E-mail
12 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kodzku zostaa podpisana umowa trójstronna o wspópracy dydaktycznej pomidzy Powiatem Kodzkim reprezentowanym przez Starost Macieja Awienia a firm ZETKAMA SPÓKA z o. o. z siedzib w cinawce redniej reprezentowan przez Dyrektora ds. Personalnych Pawa Ostrowskiego oraz Noworudzk Szko Techniczn reprezentowan przez Dyrektora Szkoy Brygid Gsior.

Nowe zawody w NST  Nowe zawody w NST  Nowe zawody w NST

Zgodnie z zapisami podpisanej umowy, w Noworudzkiej Szkole Technicznej utworzona zostanie grupa patronacka branowej szkoy 1 stopnia w zawodach: operator obrabiarek skrawajcych oraz operator maszyn i urzdze odlewniczych.

Umowa oraz ustalenia poczynione z firm ZETKAMA  przewiduj, e firma prowadzi bdzie zajcia praktyczne dla uczniów nowej klasy, wyposay ich w ubranie robocze, zapewni posiek w czasie zaj praktycznych oraz bdzie wypacaa uczniom stypendia (150 z. w klasie pierwszej, 200 z. w klasie drugiej oraz 250 z. w klasie trzeciej). Uczniowie przez trzy lata nauki bd uczy si zawodu z wykorzystaniem najnowoczeniejszych technologii stosowanych w firmie oraz uczestniczy w procesie produkcyjnym.
Firma ZETKAMA to jeden z najwikszych producentów armatury przemysowej w Europie rodkowo-Wschodniej, z wasn odlewni eliwa. Oferuje ponad 2 000 wyrobów armaturowych, takich jak zawory zaporowe, zwrotne, mieszkowe, przepustnice, filtry, kurki kulowe i inne, które sprzedaje do ponad 70 krajów na caym wiecie. Dysponuje najnowsz technologi, co gwarantuje waciwy poziom realizowanych zaj praktycznych.
Dla Noworudzkiej Szkoy Technicznej umowa podpisana z firm ma na celu wzbogacenie oferty dydaktycznej szkoy oraz lepsze powizanie ksztacenia zawodowego z potrzebami regionalnego rynku pracy.