panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Pozostae projekty arrow Rok wolontariatu w Niemczech: poszukiwani wolontariusze
Rok wolontariatu w Niemczech: poszukiwani wolontariusze Drukuj E-mail

Udzia przedstawiciela naszej szkoy w konferencji, która odbya si 12 czerwca 2006 r. w Art Hotelu we Wrocawiu, zaowocowa szerokimi kontaktami i moliwociami dla uczniów i absolwentów naszej szkoy.

Celem konferencji pod hasem U mnie czy u ciebie? 15 lat wymiany z Polsko-Niemieck Wspóprac Modziey byo z jednej strony podzikowanie dugoletnim partnerom dziaajcym na rzecz wymiany polsko-niemieckiej w gminach, powiatach, województwach czy landach, z drugiej za dotarcie do szerszego, nowego grona nauczycieli i organizatorów projektów modzieowych.

Niemieckie Stowarzyszenie „Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.” („Przyjaciele Sztuki Wychowania Rudolf Steiners”) poszukuje osób z Polski zainteresowanych midzykulturowym wolontariatem w Niemczech. Czas trwania wolontariatu obejmuje jeden rok, w którym to wolontariusze wspómieszkaj i pracuj w socjalnych instytucjach dla osób niepenosprawnych.

Celem wolontariatu jest poczenie nauki i chci pomocy innym. Wolontariusz ma moliwo obcowania z now kultur i nowym miejscem pracy. Wolontariat jest zatem form midzykulturowej wymiany i spotkania. Podczas suby wolontariusze dziki swojej osobowoci i ochotniczej pracy przyczyniaj si do cennego wkadu w ycie organizacji goszczcej.

Wolontariuszem moe zosta osoba, która skoczya 18 lat i posiada znajomo jzyka niemieckiego na poziomie podstawowym oraz motywacj do ycia i pracy w orodku dla niepenosprawnych.

Organizacje goszczce s w wielu przypadkach zorganizowane w wspólnoty, w których to opiekunowie wspólnie z niepenosprawnymi ksztatuj swoj codzienno.

Wolontariusze podczas swojej suby maj zapewniony nocleg i wyywienie. Zakwaterowanie wolontariusza z reguy bdzie miao miejsce w organizacji goszczcej lub w rodzinie goszczcej. Poza tym koszty ubezpieczenia jak i kieszonkowe bd ponoszone przez organizacj goszczc. Podczas suby bd odbywa si seminaria szkoleniowe.

Wicej informacji na dany temat jak i formularz zgoszeniowy mona znale w internecie na nastpujcej stronie www.freunde-waldorf.de , zakadka Freiwilligendienst in Deutschland lub u wicedyrektora Mariusza Kawaka.