panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Konkursy arrow Konkurs "Angielski Mistrz Wypracowa"
Konkurs "Angielski Mistrz Wypracowa" Drukuj E-mail
Tym razem zmagania uczestników bd polegay na objanianiu zagadnie z najpopularniejszego jzyka obcego. Ale uwaga! Serwis Dyktanda.pl oczekuje, e prace konkursowe pisane bd w jzyku polskim, tak aby mogy peni funkcj wsparcia dla osób uczcych si jzyka angielskiego. Jedynie przykady i nazwy np. czasów trzeba pisa poprawn angielszczyzn. Wród tematów wypracowa znajduj si atwe i skomplikowane wyrazy, popularne zwroty oraz czasy i inne elementy gramatyki.

Warto wspomnie, e uczestnicy konkursu sami wybieraj nie tylko tematy, jakie chc opisa (z dostpnej, dugiej listy), ale równie nagrody, które otrzymaj w zamian za wysok pozycj w rankingu (do okrelonego puapu kwotowego). Organizator nagrodzi a pidziesiciu najlepszych uczestników! Ponadto przewidziane zostay nagrody gwarantowane za zebranie okrelonej liczby punktów.

Konkurs wanie si rozpocz i potrwa do 5.12.2021 r.

Udzia moe wzi udzia kady, bez wzgldu na wiek, a przygotowane tematy pozwalaj na udzia osobom o rónym poziomie znajomoci angielskiego. Pocztkujcy mog np. pisa o kolorach, a zaawansowani omawia czasy zoone. Organizatorzy zapraszaj do udziau zarówno uczniów, jak i dorosych.

Zapisy do konkursu, lista tematów oraz lista nagród dostpne s na stronie: https://dyktanda.pl/konkursy-wypracowan/angielski-mistrz-wypracowan

Udzia w konkursie jest bezpatny! Serdecznie zapraszamy!